Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất — Thưong mại Trường Minh, địa chỉ: ấp Tân Sơn, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngày 29/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 2745/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất — Thưong mại Trường Minh, địa chỉ: ấp Tân Sơn, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản với khối lượng khoáng sản khai thác từ 50m3 trở lên tại xã Châu Pha.

+ Hình thức xử phạt chính:

- Hình thức phạt chính: phạt tiền, mức phạt là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẳn)

+ Hình thức phạt bổ sung:

 - Buộc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trường Minh phải nộp một khoản tiền tương đương với giá trị xe búa đục nêu trên là 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng chẳn)

 + Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trường Minh chấm dứt hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên và thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chi tiết Quyết định số 2745/QĐ-XPVPHC xem tại đây