Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Ái Phát, địa chỉ Tổ 11, ấp 2, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 02/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2764/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Ái Phát, địa chỉ Tổ 11, ấp 2, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tạp hóa

+ Đã thực hiên hành vi vi phạm hành chính:

- Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định;

- Kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 660 bao (Sáu trăm sáu mươi bao, 01 bao = 20 điếu).

+ Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền: Tổng cộng mức phạt tiền: 87.500.000 đồng (Tám mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 660 bao (Sáu trăm sáu mươi bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu.

Chi tiết Quyết định số 2764/QĐ-XPVPHC xem tại đây