Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Văn Thành, địa chỉ Tổ 10, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 02/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 2766/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Văn Thành, địa chỉ Tổ 10, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp: Xây dựng.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây dựng) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản, với khối lượng khoáng sản khai thác từ 50 m3 trở lên tại ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

+ Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền; mức tiền phạt là 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Buộc ông Đỗ Văn Thành phải nộp một khoản tiền tương đương với giá trị xe cuốc nêu trên là 370.553.000 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn đồng).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Đỗ Văn Thành chấm dứt hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên và thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chi tiết Quyết định số 2766/QĐ-XPVPHC xem tại đây