Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2017.

Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 130 cá nhân có thành tích trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" năm 2017.

Chi tiết Quyết định số 2757/QĐ-UBND xem tại đây