Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 04/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 08 cá nhân đã có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho:

1. Bà Lê Thị Kén, ngụ tại Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Bà Lê Thị Cẩm Thạch, ngụ tại Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Ông Phạm Xuân Định, ngụ tại Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4. Bà Nguyễn Thị Sâu, ngụ tại Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5. Bà Nguyễn Thị Đựng, ngụ tại Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6. Bà Nguyễn Thị Hà, ngụ tại Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7. Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ tại Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

8. Bà Châu Thị Sách, ngụ tại Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Quyết định số 13/QĐ-UBND xem tại đây