Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Mạnh Phương, ngụ tại tổ 7, Phước Tân 3, Tân Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 23/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Mạnh Phương, ngụ tại tổ 7, Phước Tân 3, Tân Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Chế tạo súng săn trái phép

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

+ Hình thức phạt bổ sung:  Không

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Không

+ Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính:

-  Tịch thu tiêu hủy các đồ vật liên quan đến việc chế tạo, mua bán linh kiện súng hơi tự chế.

Chi tiết Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC xem tại đây