Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngày 09/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho:

I. Tập thể

1/ Tập thể thuyền viên tàu SAR413, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III;

2/ Tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu BP 13-19-01, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh;

3/ Tập thể Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro;

4/ Tập thể thuyền viên tàu BV70566TS;

5/ Tập thể thuyền viên tàu BV6376TS;

6/ Tập thể thuyền viên tàu BV96868TS.

II. Cá nhân

1/ Ông Bùi Ngọc Trí, Phó trưởng phòng Phối hợp cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III;

2/ Ông Trương Sỹ Chiến, Bác sỹ Bệnh viện Lê Lợi.

Chi tiết Quyết định số 38/QĐ-UBND xem tại đây