Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiểm cứu nạn năm 2017.

Ngày 09/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiểm cứu nạn năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho:

I. Tập thể

1/ Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh;

2/ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III;

3/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức;

II. Cá nhân

1/ Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

2/ Ông Bùi Ngọc Khoa, Trợ lý tác huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3/ Ông Nguyễn Ngọc Lộc, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4/ Ông Phạm Quang Lộc, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo;

5/ Ông Lê Doãn Hưng, trợ lý Binh chủng Ban tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành.

Chi tiết Quyết định số 40/QĐ-UBND xem tại đây