Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Một, địa chỉ Khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 18/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Một, địa chỉ Khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

- Nghề nghiệp: Sản xuất cá khô

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Sử dụng hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm.

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền, với tổng số tiền phạt là: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Đình chỉ hoạt động sản xuất thủy sản khô của cơ sở bà Huỳnh Thị Một 06 tháng kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2018.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc cơ sở vi phạm phải tiêu hủy số lượng thủy sản khô bị nhiễm Trichlorfon

Chi tiết Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC xem tại đây