Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ 04Ô3/35 khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 18A/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ 04Ô3/35 khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

- Nghề nghiệp: Sản xuất cá khô

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Sử dụng hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm.

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền, với tổng số tiền phạt là: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Đình chỉ hoạt động sản xuất thủy sản khô của cơ sở bà Nguyễn Thị Hạnh 06 tháng kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2018.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc cơ sở vi phạm phải tiêu hủy số lượng thủy sản khô bị nhiễm Trichlorfon

Chi tiết Quyết định số 18A/QĐ-XPVPHC xem tại đây