Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Lợi, nơi ở hiện tại 12/5/3 đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 77/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Lợi, nơi ở hiện tại 12/5/3 đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghề nghiệp: Chế biến hải sản.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ).

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền 104.000.000 đồng (Một trăm lẻ bốn triệu đồng)

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Không

+ Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc ông Lê Đức Lợi phải thu gom toàn bộ nước thải sản xuất, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải vào môi trường.

- Buộc ông Lê Đức Lợi chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường do vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền 2.286.900 đồng (hai triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn chín trăm đồng).

Chi tiết Quyết định số 77/QĐ-XPVPHC xem tại đây