Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Võ Kỵ, nơi ở hiện tại Tổ 2, ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 202/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Võ Kỵ, nơi ở hiện tại Tổ 2, ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp: Thợ cơ khí

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Vận chuyển, đổ chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường tại Khu tái định cư Sonadezi Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Vận chuyển chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền với tổng mức phạt là 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu 01 ô tô tải biển số đăng ký 60C – 038.54, thuộc sở hữu của ông Dương Võ Kỵ với lý do: phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc chi trả kinh phí khắc phục ô nhiễm với số tiền cụ thể là 713.514.000 đồng (Bảy trăm mười ba triệu năm trăm mười bốn ngàn đồng)

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường với số tiền cụ thể là 41.745.039 đồng (Bốn mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm ba mươi chín đồng)

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền cụ thể là 3.287.095 đồng (Ba triệu hai trăm tám mươi bảy ngàn không trăm chín mươi lăm đồng)

- Buộc ông Dương Võ Kỵ chuyển giao chất thải nguy hại (có khối lượng khoảng 10.000 kg) đang lưu giữ trong bồn sắt của phương tiện ô tô tải 60C - 038.54 cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được Quyết định này (Khắc phục, xử lý nước nhiễm dầu trong hồ cảnh quan Khu tái định cư Sonadezi Châu Đức dưới sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ban ngành liên quan).

- Ông Dương Võ Kỵ phải hoàn trả số kinh phí là: 755.259.039 đồng (Bảy trăm năm mươi lăm triệu hai trăm năm mươi chín ngàn không trăm ba mươi chín đồng) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Chi tiết Quyết định số 202/QĐ-XPVPHC xem tại đây