Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Mỹ Hồng, địa chỉ 25B, Khu phố Long Tân, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 208/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Mỹ Hồng, địa chỉ 25B, Khu phố Long Tân, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp: Buôn bán.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 800 bao (tám trăm bao, 01 bao = 20 điếu);

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền; mức tiền phạt: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu 800 bao (tám trăm bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu;

- Tịch thu 01 (một) xe máy biển kiểm soát 72L3-9464.

Chi tiết Quyết định số 208/QĐ-XPVPHC xem tại đây