Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Hồng Sương, địa chỉ đường số 01, ấp Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 209/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Hồng Sương, địa chỉ đường số 01, ấp Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp: Kinh doanh tạp hóa

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Kinh doanh tạp hóa dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định;

- Kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 440 bao (bốn trăm bốn mươi bao, 01 bao – 20 điếu);  

+ Hình thức phạt chính:

- Tổng số tiền nộp phạt: 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 440 bao (bốn trăm bốn mươi bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu.

Chi tiết Quyết định số 209/QĐ-XPVPHC xem tại đây