Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Vũ, địa chỉ Khu phố Phước Sơn, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu..

Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 210/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Vũ, địa chỉ Khu phố Phước Sơn, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu..

- Nghề nghiệp: Buôn bán.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 730 bao (bảy trăm ba mươi bao, 01 bao = 20 điếu);

+ Hình thức phạt chính:

- Phạt tiền; mức tiền phạt: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu 730 bao (bảy trăm ba mươi bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu .

Chi tiết Quyết định số 210/QĐ-XPVPHC xem tại đây