Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2017.

Ngày 24/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen:

I. Tập thể:

1/ Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh;

2/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thành;

3/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ;

4/ Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Đức;

5/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Điền.

II. Cá nhân:

1/ Ông Ngô Quang Kỳ, Trưởng ấp 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành;

2/ Ông Trần Văn Khiêm, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa;

3/ Ông Huỳnh Văn Hoằng, ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ;

4/ Ông Cao Thúc Uy, Giám đốc Công ty TNHH Cao Phát, xã Bình Giã, huyện Châu Đức;

5/ Ông Bùi Duy Tú, Trưởng ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc;

6/ Ông Nguyễn Văn Cảnh, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Chi tiết Quyết định số 179/QĐ-UBND xem tại đây