Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Thưởng tiền cho cá nhân được Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc Thưởng tiền cho 08 cá nhân được Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định Thưởng tiền cho:

1/ Bà Huỳnh Thị Nhiều, địa chỉ Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2/ Bà Võ Thị Rày, địa chỉ Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3/ Bà Trần Thị Đâu, địa chỉ Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4/ Bà Đặng Thị Đính, địa chỉ Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5/ Bà Đặng Thị Hai, địa chỉ Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6/ Bà Nguyễn Thị Phép, địa chỉ Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7/ Bà Đỗ Thị Thôi, địa chỉ Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

8/ Bà Nguyễn Thị Nghĩa, địa chỉ Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Quyết định số 213/QĐ-UBND xem tại đây