Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1966/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Thùy Trang, nơi ở hiện tại: thôn 3, xã Bình Trung,...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1965/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Đức Bình, nơi ở hiện tại: xã Cù Bị, huyện Châu Đức,...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1964/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phương Nam, nơi ở hiện tại: ấp Sông Xoài 1, xã...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1963/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phương Nam, nơi ở hiện tại: ấp Sông Xoài 1, xã...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1962/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chân nuôi Nhân Hòa, địa chỉ trụ sở chính và cơ...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1961/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Thanh Nhân Duy, địa chỉ trụ sở chính:...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1960/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Nguyên Huy, nơi ở hiện tại: ấp Suối Lê, xã Tân Lâm,...
Ngày 25/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1959/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Kiều Trang (vợ ông Phạm Văn Căn),  địa...
Ngày 13/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 1807/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Minh Phương, nơi ở hiện tại: Thôn Thạch Long,...
Ngày 13/7/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 1806/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Hương, nơi ở hiện tại: ấp Công Thành, xã...
Hiển thị 11 - 20 of 705 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 71