Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 28/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc và 14 tập thể, 25 cá nhân có đóng góp tích cực trong...
Ngày 28/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017. ...
Ngày 27/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2725/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Ngọc Mai, địa chỉ Ô4, khu A, thị trấn...
Ngày 19/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2641/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Quốc Cường, địa chỉ 281/10 Nguyễn An...
Ngày 21/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2688/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mạnh Giang, địa chỉ khu phố Hải Sơn,...
Ngày 21/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2687/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Ngọc Hòa, địa chỉ: khu phố Hải Hà 2, thị...
Ngày 20/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc thưỏng tiền cho tập thể và cá nhân đã được Thủ tưóng Chính phủ tặng Bằng khen. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết...
Ngày 20/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho 06 tập thể và 01 cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động vì có thành tích xuất...
Ngày 19/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị...
Ngày 13/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2599/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dầu khí Vũng Tàu Mai Khê...
Hiển thị 11 - 20 of 481 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 49