Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3374/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số...
Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu tại Giải "Thể dục Aerobic và...
Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3369/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Nhà Thiếu nhi tỉnh nhân dịp...
Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc Truy tặng Bằng khen cho ông Ngô Đức Thắng, nguyên Phó Phòng Nghiệp vụ, Nhà Thiếu nhi tỉnh có nhiều đóng góp trong xây...
Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 11 cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu tại giải Thể thao Người...
Ngày 15/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai chương trình sử dụng năng lượng...
Ngày 15/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 01 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội...
Ngày 15/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ II (2012- 2017) Theo đó,...
Ngày 10/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 3311/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Trường...
Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3303/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Trung...
Hiển thị 11 - 20 of 513 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 52