Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 08/5/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào" Tết vì người nghèo và nạn nhân...
Ngày 10/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1168/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức: Hong Kong Tong Xin Shipping Co., Ltd (chủ tàu...
Ngày 26/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1031/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Toạn, địa chỉ xã Tân Châu, huyện Khoái...
Ngày 07/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1143/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Đăng Long, địa chỉ tổ 6, ấp Phú Sơn, xã Đá Bạc,...
Ngày 24/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc Thưởng tiền cho cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" vì đã có thành tích...
Ngày 24/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập...
Ngày 20/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có...
Ngày 19/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 08 Đoàn Nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành phố đã có thành tích biểu diễn phục vụ nhân dân địa...
Ngày 26/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1044/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Văn Chiến, địa chỉ Kim Sơn, Lê Thiện, An...
Ngày 10/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 913/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sơn Định...
Hiển thị 11 - 20 of 663 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 67