Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 03/3/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 06 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 03/3/2016  Tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh và Bưu điện...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/2/2016  Tặng Bằng khen cho 07 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/2/2016  Tặng Bằng khen cho 04 tập thể đã có thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2015  (có...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 29/2/2016  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 29/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 10 tập thể thuộc huyện Long Điền đã hoàn thành xuất...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 25/2/2016  Tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2015  (có...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 25/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể thuộc  Công ty cổ phần Cao su Thống...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 25/2/2016  Tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 25/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 13 tập thể thuộc thành phố Bà Rịa đã hoàn thành xuất...
Hiển thị 471 - 480 of 680 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 68