Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 04/5/2016 PCT Lê Tuấn Quốc ban hành quyết định số 1022/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ông: Đỗ Văn Thi; Sinh năm 1985; Quốc tịch : Việt Nam; Nghề nghiệp: Điều...
Ngày 04/5/2016 PCT Lê Tuấn Quốc ban hành quyết định số 1021/QĐ-XPVPHC đối với: Ông: Tống Chí Hiếu; Sinh năm 1988; Quốc tịch : Việt Nam; Nghề nghiệp: Điều khiển phương tiện giao thông...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/4/2016  Tặng Bằng khen cho cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí OSC đã...
Ngày 20/4/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã ban hành  Quyết định số 939/QĐ-XPVPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với:   Bà Võ Thị Ba ...
Ngày 20/4/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã ban hành  Quyết định số 938/QĐ-XPVPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với:   Bà  Nguyễn Thị Thu Hồng ...
Ngày 20/4/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã ban hành  Quyết định số 937/QĐ-XPVPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với:   Bà Nguyễn Thị Liên  ...
Ngày 20/4/2016 PCT UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã ban hành  Quyết định số 936/QĐ-XPVPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với:   Ông: Nguyễn Thanh Bình  ...
Ngày 15/4/2016 PCT UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã ban hành  Quyết định số 915/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần văn Trung, sinh năm 1984, thường trú tại xã...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 14/4/2016  Tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14/4/2016  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 07 cá nhân và 03 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác...
Hiển thị 471 - 480 of 732 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 74