Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 10/06/2015 về việc tặng bằng khen Trong đó: Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 66 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 về việc tặng bằng khen Trong đó: - Tặng Bằng khen cho 52 gia đình và 101 cá nhân đã có thành tích trong công tác hiến...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 về việc tặng bằng khen - Trong đó tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 về việc tặng bằng khen - Trong đó tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen - Trong đó tặng 55 Cờ thi đua và 51 Bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc...
Ngày 29/5/2015, PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành  Quyết định số 1128/QĐ-UBND  về việc xử phạt vi phạm hành chính Theo đó, Phạt cảnh cáo đối với: Công ty TNHH Một thành viên Tư...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 về việc tặng bằng khen - Trong đó tặng Bằng khen cho  02 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bà Ria-...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 về việc tặng bằng khen - Trong đó tặng Bằng khen cho  06 tập thể và 13 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bà Ria-...
Ngày 28/5/2015, PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành  Quyết định số 1115/QĐ-UBND  về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, p hạt cảnh cáo đối với: ...
Ngày 26/5/2015, PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành  Quyết định số 1104/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, x ử phạt...
Hiển thị 471 - 480 of 513 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 52