Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 Tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 06 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 05 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã có thành...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015; ...
Hiển thị 531 - 540 of 728 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 73