Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 29/3/2016 PCT UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã ban hành  Quyết định số 673/QĐ-XPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ông Nguyễn Văn Quang.   Sinh năm 1987,...
Ngày 29/3/2016 PCT UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã ban hành  Quyết định số 672/QĐ-XPHC  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trường Minh. ...
Ngày 29/3/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 671/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty TNHH Đại Phú...
Ngày 29/3/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 670/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty TNHH Đức Phú,...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 30/3/2016  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Phòng, chống tham...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/3/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 01 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/3/2016  Tặng 58 Cờ thi đua và 51 Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đã có thành tích trong phong trào thi...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/3/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 12 tập thể thuộc huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành xuất...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/3/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 15 tập thể thuộc thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 18/3/2016  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Ngày quyền của...
Hiển thị 531 - 540 of 769 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 77