Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 05 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã có thành...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 17/2/2016  Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015; ...
Ngày 05/2/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 281/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Ngọc Thu, kinh doanh tạp hóa, thuốc...
Ngày 05/2/2016 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 280/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Nhung, địa chỉ: Nhà không số, tổ...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 258/QĐ-UBND  ngày 03/2/2016  Thưởng tiền cho Trường Tiểu học Hạ Long được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì...
Hiển thị 561 - 570 of 755 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 76