Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 22/12/2015  Tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 20 cá nhân (có danh sách kèm theo) có thành tích trong thực hiện công tác...
Ngày 21/12/2015 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 3115/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính  đối với bà Vũ Thị Thu, sinh năm 1978, kinh...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 14/12/2015  Tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong công tác...
Ngày 14/12/2015 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành   Quyết định số 3008/QĐ-UBND  về việc x ử phạt  cảnh cáo đối với: -  Công ty TNHH Uniform...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2983/QĐ-UBND  ngày 10/12/2015  Chi thưởng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), cho tập thể Phòng PC45 Công an tỉnh, đã có thành tích...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 10/12/2015  Chi thưởng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), cho tập thể Công an huyện Tân Thành, đã có thành tích xuất sắc...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 10/12/2015  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân thuộc nhân thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã có...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 10/12/2015  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2005-2015) thực hiện công tác lưu trữ...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 07/12/2015  Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu đã có...
Ngày 04/12/2015 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành   Quyết định số 2942/QĐ-UBND  về việc  Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 224 (Hai trăm hai mươi bốn) cái áo...
Hiển thị 561 - 570 of 705 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 71