Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 t ặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 t ặng Bằng khen cho 06 tác giả (nhóm tác giả) đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2014-2015 và 03...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2365/QĐ-UBND  ngày 06/10/2015  Thưởng tiền cho bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Chủ tịch...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 06/10/2015  Chi thưởng 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), cho ông Đặng Ngọc Sang (sinh năm: 1983, trú tại ấp 3, xã Bàu Lâm,...
Ngày 07/10/2015 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ban hành  Quyết định số 2372/QĐ-UBND  về việc  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Chi nhánh Công ty...
Ngày 02/10/2015 PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thới đã ban hành  Quyết định số 2343/QĐ-UBND  về việc  Nộp tiền phạt nhiều lần đối với: Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phương. ...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 t ặng Bằng khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 t ruy tặng Bằng khen cho 02 cá nhân (có kèm theo danh sách) đã có công lao đóng góp cho quá trình phát triển Bệnh viện Bà...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/9/2015  thưởng tiền cho 06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2010...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 t ặng Bằng khen cho  03 tập thể và 06 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong hoạt...
Hiển thị 561 - 570 of 663 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 67