Kiến nghị, khiếu nại tố cáo Kiến nghị, khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
Xử lý kiến nghị khiếu nại tố cáo
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của của bà Nguyễn Thị Khiêm, ngụ tại tổ 39, thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức 24/04/2015
2 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của của bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ tại thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 24/04/2015
3 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đào Văn Ngọc, ngụ tại Tổ 1, ấp Suối Tre, xã Châu Pha, huyện Tân Thành 24/04/2015
4 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đặng Ngọc Đại, ngụ tại tổ 2, thôn Quảng Thành II, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức 24/04/2015
5 Chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Tổng Công ty DIC về cưỡng chế bàn giao mặt bằng tại dự án khu Trung tâm Chí Linh, thành Phố Vũng Tàu 24/04/2015
6 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, ngụ tại Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu(lần 2) 24/04/2015
7 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bắc, ngụ tại A904 khu Nhà ở xã hội Chí Linh A, số 217 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu (lần 2) 24/04/2015
8 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, ngụ tại Tổ 11, thôn 2, xã Bình Trung, huyện Châu Đức(lần 2) 24/04/2015
9 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ngụ tại 18/7 đường Cô Bắc, phường 4, thành phố Vũng Tàu (lần 2) 24/04/2015
10 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Ý, ngụ tại Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu(lần 2) 24/04/2015
11 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khiêm, ngụ tại Tổ 39, thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức 23/04/2015
12 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ tại Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 23/04/2015
13 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đào Văn Ngọc, ngụ tại Tổ 1, ấp Suối Tre, xã Châu Pha, huyện Tân Thành (lần 2) 23/04/2015
14 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đặng Ngọc Đại, ngụ tại Tổ 2, thôn Quảng Thành II, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (lần 2) 23/04/2015
15 Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Phạm Văn Tú, ngụ tại tổ 3, khu phố Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành 23/04/2015
16 Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Phạm Văn Sáu, ngụ tại Thôn 3, Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 23/04/2015
17 Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Phạm Thị Gìn, ngụ tại Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 23/04/2015
18 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại 424 khu phố Nam Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa 23/04/2015
19 Đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuân, ngụ tại số 46 Lê Ngọc Hân, Phường 1, thành phố Vũng Tàu (Lần 2) 23/04/2015
20 Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại tổ 72, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức 23/04/2015
Hiển thị 2.461 - 2.480 of 2.636 kết quả.
của 132