Kiến nghị, khiếu nại tố cáo Kiến nghị, khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
Kết quả giải quyết đơn thư KNTC
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Ghi, ngụ tại tổ 10, ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuvên Mộc 14/09/2015
2 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Võ Hùng Sơn, ngụ tại 112/18 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu 14/09/2015
3 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Thái, ngụ tại tổ 13, khu phố Hương Điền, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa khiếu nại Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa(lần hai) 10/09/2015
4 Trả lời đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mười, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
5 Trả lời đơn khiếu nại của ông Tsần A Bảy, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
6 Trả lời đơn khiếu nại của ông Trương Văn Sìn, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
7 Trả lời đơn khiếu nại của ông Tsần A Sáng, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
8 Trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Hòa, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
9 Trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Văn Hùng, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
10 Trả lời đơn khiếu nại của ông Tô Văn Đôn, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
11 Trả lời đơn khiếu nại của ông Thang Văn Cón, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
12 Trả lời đơn khiếu nại của ông Phạm Kim Tuấn, ngụ tại ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
13 Trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quang, ngụ tại ấp 1, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
14 Trả lời đơn khiểu nại của bà Nguyễn Thị Luận (ông Bùi Văn Luận), ngụ tại ấp 4, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
15 Trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Quyết, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
16 Trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quế, ngụ tại ấp 3, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
17 Trả lời đơn khiếu nại của ông Lý Văn Quý, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
18 Trả lời đơn khiếu nại của ông Lý Ùn Phí, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
19 Trả lời đơn khiếu nại của ông Lý Minh Cao, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
20 Trả lời đơn khiếu nại của ông Lương Văn Sáng, ngụ tại ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc 07/08/2015
Hiển thị 681 - 700 of 771 kết quả.
của 39