Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/7/2017 ĐẾN 07/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/7/2017 ĐẾN 07/7/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (03/7)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

TTrHĐND, VPTU, VPHĐND, các Sở, ban, ngành, các H, TP

VPUBT

8 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Long

Sở KHĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba (04/7)

Sáng

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 (dự kiến cả ngày)

Đc Trình

Sở KHĐT

 

Sở KHĐT, GTVT, XD, NNPTNT, GTVT, CgT, TNMT, GDĐT, YT, LĐTBXH, Đài PTTH, Báo BR-VT các Ban QLDA cấp tỉnh, các H, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận tình hình KT-XH và công tác XDĐ 6 tháng đầu năm; Đề án nông nghiệp ứng dụng CN cao; Dự thảo NQ về phát triển cảng biển, dịch vụ logistics

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp nghe báo cáo xử lý khu đất nằm giữa lô đất chuyển nhượng của Ngân hàng Công thương

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, TTPTQĐ, TPVT

VPUBT

15 giờ Nghe b/c việc cho phép chuyển mục đích SDĐ của DNTN Sơn Thịnh

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, Thuế, TPVT

VPUBT

14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

 Đc Tịnh

TTra, UBND Châu Đức

Sở TNMT

Sở TNMT, TTra, TP, VPTU, BNC, BPC, VPHĐND, MTTQ, HND, Ban TCD, Châu Đức, Tân Thành.

VPUBT

14 giờ Họp BCĐ công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Tư (05/7)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua dự thảo nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị của các Ban HĐND (dự kiến cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Các ngành liên quan

Sở KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, GTVT, VHTT, YT, BHXH, TPVT

VPUBT

08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài chính

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, Cục thuế, Cục HQ, KBNN

Kho bạc tỉnh

08 giờ 30 Dự họp góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Đảng, Đoàn, Ban Cán sự Đảng

Đc Thông

 

Theo thư mời của Ban TCTU

Hội trường BTCTU

10 giờ 30 Dự Lễ khánh thành Công ty Intermarlt KCN Cái mép, Tân Thành

Đc Thông

 

Theo thư mời

KCN Cái Mép, Tân Thành

Chiều

14 giờ Nghe b/c tình hình triển khai dự án liên doanh Cảng Quốc tế Thị Vải

Đc Long

VT Ship

VT Ship, Quỹ ĐTPT, KHĐT, TC

VPUBT

15 giờ Họp giải quyết kiến nghị giảm tiền thuê đất và điều chỉnh đơn giá thuê đất tại 16 lô đất

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, Thuế, KHĐT, DL, TPVT, Cty Hương Phong

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo kết luận thanh tra

Đc Tịnh

TTra

TTra, Sở TNMT, TP, BNC, VPTU, BPC,  Ban TCD, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 nghe báo cáo đề xuất về kế hoạch giải pháp xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo cho con em của công nhân lao động trong các KCN

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở XD, KHĐT, TC, GDĐT, TNMT, LĐLD tỉnh, Ban QLKCN,  TPVT, Tân Thành

VPUBT

Thứ Năm (06/7)

Sáng

08 giờ 30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Sở NNPTNT

Sở GTVT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

08 giờ Dự hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang hoạt động tôn giáo tại các tỉnh, thành phía Nam

Đc Thông

Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT

Theo thư mời của Ban Tôn giáo Chính phủ

TPVT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (07/7)

Sáng

08 giờ 30 Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa

Đc Trình

 

Theo thư mời

TPBR

08 giờ 30 Nghe b/c chủ trương ĐTDA trạm xăng dầu

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, Châu Đức

VPUBT

09 giờ Nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

Thành viên ban điều hành (QĐ số 1358/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016)

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo phương án thành lập tổ tư vấn của UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng vụ án hành chính

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TP, TNMT, TC, Ban TCD

VPUBT

08 giờ 30 Họp BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

 

Đ/c Thông

TTra,

Sở TNMT

TTra, TNMT, TC, TP, GDĐT, BNC, BDV, BPC, HND, MTTQ, VP HĐND, VPTU Ban TCD, Xuyên Mộc;

 

VPUBT