Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/7/2017 ĐẾN 14/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/7/2017 ĐẾN 14/7/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (10/7)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

 

Hội CCB

Sở KHĐT

Sở Nội vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo vướng mắc về chồng lấn chủ trương đầu tư và điều chỉnh QH khu đất Cù Lao Tàu, TPVT

Đc Long

Sở Xây dựng

Sở XD, KHĐT, TNMT, CgT, DL, TPVT

VPUBT

10 giờ Làm việc với Cty Ogiso Kentiku Nhật Bản về lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi bột cá

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, TNMT, KHCN, NNPTNT, CCBVMT, TT, ĐĐ, Japan Desk, các Cty: Phúc Lộc,  Đông Hải, Nghê Huỳnh

VPUBT

08 giờ Làm việc với Bộ Tư lệnh QK7 về đất Trường bắn Quốc gia khu vực 3

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, NNPTNT, BCHQS, Xuyên Mộc

Theo thư mời

Đi công tác 02 tuần

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

 

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo công tác xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung thừa so với tiêu chuẩn định mức

  Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, VPTU, VPUBND, KHĐT, LĐTBXH, TNMT, GDĐT, VHTT, GTVT, các H, TPVT

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn bị cổ phần hóa

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, NV, TNMT, GTVT, XD, TP, GDĐT, NNPTNT, DL, NgV, Đất Đỏ

VPUBT

14 giờ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Theo thư mời

TPVT

Thứ Ba (11/7)

Sáng

08 giờ 30 Dự kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày, từ ngày 11 đến 13/7/2017)

Chủ tịch,

các PCT

 

Theo thư mời của HĐND tỉnh

TTHN tỉnh

Chiều

14 giờ Dự Hội nghị trực tuyến của BTCTW về trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật bản trong lĩnh vực tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương

Đc Long

Ban TCTU

Theo thư mời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hội trường Ban TCTU

Thứ Tư (12/7)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Đi công tác tại huyện Côn Đảo

Đc Long

 

Sở KHĐT, TC, XD, VHTT, LĐTBXH, VPUBT, CAT

Côn Đảo

15 giờ Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Đc Tịnh

CSPCCC

Theo thư mời của  cảnh sát PCCC

VPUBT

Thứ Năm (13/7)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (14/7)

Sáng

08 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo về quản lý và phát triển du lịch bất động sản (Condotel) trên địa bàn tỉnh

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở Du lịch

Sở DL, TNMT, XD, KHĐT, TC, Thuế, VPTU, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ Diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Đc Tịnh

CSPCCC

Theo kế hoạch

H. Tân Thành

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức XDĐ 6 tháng đầu năm 2017

TTrUB

 

Theo thư mời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

TTHN tỉnh

Chiều

14 giờ Dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

TTrUB

 

Theo thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xuyên Mộc