Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/7/2017 ĐẾN 22/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/7/2017 ĐẾN 22/7/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (17/7)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ Đi khảo sát nhà máy xử lý rác tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Đc Quốc

VPTU

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp BCĐ thực hiện Chương trình MTQGXDNTM

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Thành viên Ban Chỉ đạo

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo liên quan đến khu đất 83 Thùy vân, TPVT

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TTra, XD, TPVT, ban TCD

VPUBT

Thứ Ba (18/7)

Sáng

08 giờ 30 Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng đầu năm 2017

Đc Trình

 

Bộ CHQS

Theo thư mời của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

08 giờ 30 Nghe báo cáo thủ tục ký quỹ đầu tư đối với dự án chậm triển khai xin giãn tiến độ thực hiện dự án

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, VPTU, VPHĐND

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm trong việc huy động sự đóng góp vốn đầu tư của các DN được hưởng lợi trực tiếp từ DAĐT bằng vốn NS

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, XD, GTVT, NNPTNT, CgT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe b/c các nội dung:

1. Thu kinh phí tài nguyên công tác đổ bùn;

2. Kinh phí thực hiện quy hoạch trung tâm logistics Cái Mép Hạ;

3. QH hệ thống cảng thủy nội địa;

4. Giải quyết đề xuất của TĐ Hoa Sen;

5. Những tồn tại của BQLDA đường liên cảng CMTV và BQLDACNGT

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, KHĐT, XD, TNMT, TC, Thuế, BQLDAGT Khu vực cảng CM-TV,  BQLDACNGT

VPUBT

08 giờ 30 Họp thông qua báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban VCVĐXH của Quốc hội

Đc Tịnh

Công an tỉnh

Sở Y tế

Sở LĐTBXH

CAT, Sở YT, LĐTBXH, TP, BP, CCPCTNXH, CCPC HIV/AIDS

VPUBT

08 giờ 30 Họp HĐ điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh BR-VT (2017-2020)

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

CAT,

Sở LĐTBXH

CAT, Bộ CHQS, Sở KHĐT, GTVT, LĐTBXH, YT, Cảng CMIT, C/ty DIC, TPBR, TPVT, TT

VPUBT

15 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo nội dung chuẩn làm việc với Đoàn giám sát theo QĐ số 458-QĐ/TW, ngày 09/5/2017 của UBKTTW;

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

 

Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

 

VPUBT

14 giờ 30 Tiếp C/ty Sebrina Holdings

Đc Long

Sở KHĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Họp BCĐ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực TT, VH

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

17 giờ 30 Dự Lễ bàn giao nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của BTL Vùng Cảnh sát Biển 3

TPVT

Thứ Tư (19/7)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Sở LĐTBXH

Sở Nội vụ

Sở Y tế

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư trong KCN

Đc Quốc

Ban QLKCN

BQLKCN, Sở TNMT, KHĐT,  KHCN, CgT, Châu Đức, Tân Thành

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo việc chuyển nhượng dự án cho C/ty Bia Heineken VN

Đc Quốc

Ban QLKCN

BQLKCN, Sở TNMT, KHĐT, TC, IDICO, C/ty Heineken, C/ty Phillips Carbon (BQLKCN mời)

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa Vũng Tàu – Cần Giờ

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC, BCHQS, BĐBP, Thuế, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo phương án thành lập tổ tư vấn của UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng vụ án hành chính

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, NV, TP, TNMT, TC, Ban TCD

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo báo tình hình triển khai Công điện của TTCP về ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ngư dân khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài và giải pháp chấm dứt tình trạng đánh bắt mang tính chất hủy diệt

Đc Quốc

 

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TTra, TTTT, NgV, BCHQS, BĐBP, CAT, UBND các huyện, thành phố

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo việc đề xuất thu hồi đất

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, Châu Đức, C/ty CSBR

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo kết luận thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, TC, NV, XD, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VT

VPUBT

Thứ Năm (20/7)

Sáng

 

08 giờ Đi thăm các gia đình chính sách và người có công

Đc Trình

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch (Thành phố Bà Rịa)

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bàu Sen, dải ven biển Bãi sau, đường Thống Nhất nối dài và ý tưởng cải tạo chỉnh trang khu vực Công viên Bãi Trước

Đc Quốc

UBND TPVT

Sở XD, KHĐT, GTVT, TNMT, DL,  VHTT, TPVT, các Hội nghề nghiệp

VPUBT

10 giờ 00 Nghe báo cáo hướng dẫn xử lý trong hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, GTVT, NNPTNT, LĐTBXH, BQLDA cấp tỉnh,, BQLDA huyện: LĐ, ĐĐ, XM, VT

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Đc Tịnh

Công an tỉnh

Sở Y tế

Sở LĐTBXH

CAT, Sở YT, LĐTBXH, TP, TC, KHĐT, VHTT, DL, TTTT, TAND, VKSND, BĐBP, MTTQ, PN, TĐ

VPUBT

08 giờ 30 Dự họp mặt, giao lưu mẹ, vợ, nữ con liệt sỹ, nữ thương binh, bệnh binh tiêu biểu trong công tác học tập và xây dựng gia đình hạnh phúc

TTrUB

Hội LHPN

Theo thư mời của Hội LHPN

TTHN

Chiều

14 giờ Đoàn Giám sát theo QĐ số 458-QĐ/TW, ngày 09/5/2017 của UBKTTW làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

14 giờ Tiếp Công ty TNHH WCG Holdings PLC Việt Nam để nghe trình bày ý tưởng dự án du lịch

Đc Long

Sở Du lịch

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" và triển khai NQ 07, NQ 08, CT 12, CT 13, KL 11 của BCT và BBT

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Thứ Sáu (21/7)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy (22/7)

Sáng

07 giờ 30 Đi thăm các gia đình chính sách và người có công

Đc Long

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch (Thành phố Vũng Tàu)

VPUBT

07 giờ 30 Đi thăm các gia đình chính sách và người có công

Đc Quốc

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch (huyện Châu Đức)

VPUBT

07 giờ 30 Đi thăm các gia đình chính sách và người có công

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch (huyện Châu Đức)

VPUBT

07 giờ 30 Đi thăm các gia đình chính sách và người có công

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (huyện Long Điền)

VPUBT

Chiều

18 giờ 30 Dự chương trình truyền hình  trực tiếp "Linh thiêng Việt Nam'

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Theo thư mời của Đài Truyền hình TPHCM

Côn Đảo