Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/7/2017 ĐẾN 28/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/7/2017 ĐẾN 28/7/2017

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (24/7)

Sáng

07 giờ Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

TP Bà Rịa

08 giờ 30 Dự Họp mặt Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và Chương trình "Bản hùng ca bất tử"

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

TTHN

08 giờ 30 Dự lễ động thổ Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

Đc Quốc

Ban QLKCN

Theo thư mời

KCN Phú Mỹ 2

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Ban QLKCN

Sở KHĐT, TNMT, GTVT, TC, Thuế, CgT, TP, BQLKCN, XD, KHCN,Tân Thành, Châu Đức, VT

VPUBT

Thứ Ba (25/7)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Thông

Sở GTVT

Sở TNMT

Sở Y tế

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo việc chuyển nhượng dự án cho C/ty bia Heineken VN

Đc Quốc

Ban QLKCN

BQLKCN, Sở TNMT, KHĐT, TC, Idico, Cty Heineken & Phillips Carbon

VPUBT

08 giờ 30 Nghe b/c tình hình mua thuốc, vacxin 2017 cho các CSKCB công lập

Đc Thông

Sở Y tế

Sở YT, KHĐT, TC, BHXH

VPUBT

Chiều

13 giờ 30 Dự buổi gặp gỡ các đ/c nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

 

Đc Trình

Sở GTVT

Sở KHĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Nghe báo cáo chủ trương điều chỉnh diện tích và QHXD 1/500  khu du lịch Long Hải

Đc Long

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, DL, Long Điền

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo về dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng An Hải

Đc Long

DIC Corp

DIC Corp, Sở KHĐT, TNMT, DL, Côn Đảo

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo vướng mắc thực hiện thỏa thuận tiền thuê đất dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án

Đc Quốc

Sở Tài chính,

Cục Thuế

Sở TC, Thuế, TNMT, KHĐT, XD, TP, TPVT, CCT Vũng Tàu, Cty Hóa dầu Long Sơn

VPUBT

15 giờ Làm việc với một số Chủ đầu tư về hướng dẫn xử lý trong hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, GTVT, NNPTNT, LĐTBXH, QS, BQLDACN cấp tỉnh, BQLDA các huyện: LĐ, ĐĐ, XM và TPVT

VPUBT

Thứ Tư (26/7)

Sáng

08 giờ 30 Dự họp BCH Đảng bộ Công an tỉnh

Đc Trình

Công an tỉnh

Theo thư mời của Công an tỉnh

CAT

08 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Bến Đầm

Đc Long

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, XD, TC, TNMT, Ban QLDACNGT, Côn Đảo

VPUBT

Đi Công tác tại huyện Côn Đảo

Đc Quốc

 

Theo kế hoạch

Côn Đảo

08 giờ 30 Dự giao ban công tác nội chính 06 tháng đầu năm

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết Đề án xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn" và kết quả triển khai Tháng hành động an toàn thực phẩm

Đc Thông

Sở Y tế

Theo kế hoạch

TTHN

Chiều

14 giờ Tiếp Công ty TNHH WCG Holdings Việt Nam để nghe trình bày ý tưởng dự án du lịch

Đc Trình

Đc Long

VPTU

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

17 giờ Viếng Đền thờ Liệt sỹ tại xã Hòa Long, Long Phước và Long Tân

Đc Trình

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

VPUBT

17 giờ Viếng Đền thờ Liệt sỹ tại TPVT, xã Long Sơn và phường Long Hương

Đc Long

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

16 giờ 30 Viếng Đền thờ Liệt sỹ tại E33, xã Bình Ba, xã Xà Bang, Châu Đức

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

VPUBT

17 giờ Viếng Đền thờ Liệt sỹ tại xã Mỹ Xuân, xã Hắc Dịch, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

VPUBT

19 giờ 30 Tham dự cầu truyền hình trực tiếp "Tiếp bước cha anh" tại điểm cầu Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước

19 giờ 30 Tham dự cầu truyền hình trực tiếp "Tiếp bước cha anh" tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Đc Long

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

19 giờ 15 Tham dự Cầu truyền hình trực tiếp "Tiếp bước cha anh" tại điểm cầu huyện Côn Đảo

Đc Quốc

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

Côn Đảo

Thứ Năm (27/7)

Sáng

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình sử dụng đất tại 98 Hạ Long, TPVT

Đc Long

TTra tỉnh

TTra, XD, TNMT, BTCD, TPVT

VPUBT

09 giờ 30 Thông qua chương trình xúc tiến du lịch giai đoạn 2017 – 2020

Đc Long

Sở Du lịch

Sở DL, VHTT, TC, CgT, GTVT, CAT, KHĐT, các huyện, thành phố

VPUBT

09 giờ Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra,

TPBR

Theo kế hoạch

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo đề xuất về kế hoạch giải pháp xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo trong các KCN

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở XD, KHĐT, TC, GDĐT, TNMT, LĐLĐ, Ban QLKCN, TPVT, Tân Thành

VPUBT

Chiều

 

 

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

Sở VHTT

TPVT

Sở TNMT, VHTT, TTra, TP, XD, CAT, BNC, BDV, MTTQ, VPTU, VPHĐND, HND, BTCD, TPVT

VPUBT

14 giờ Thông qua danh sách nhà đầu tư tiềm năng để tiếp cận và kêu gọi đầu tư

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, GTVT, DL, NNPTNT, BQLKCN, VPTU

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo việc xử lý trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước

Đc Long

Sở Nội vụ

Sở NV, TC, KHĐT, LĐTBXH, TPVT, C/ty CPPT công viên cây xanh và đô thị VT

VPUBT

THứ Sáu (28/7)

Sáng

08 giờ 30 Tiếp công dân tháng 7/2017

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở TNMT,

TPVT

Sở TNMT, VHTT, TNMT, TTra, TP, XD, CAT, BNC, BDV, MTTQ, VPTU, VPHĐND, HND, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương và quy mô đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp ANZ-VINA

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, TC, KHCN, Thuế, Tân Thành

VPUBT

09 giờ 30 Tiếp, làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa về đầu tư dự án nhà máy điện Bà Rịa II

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở CgT

Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, TPBR, Cty nhiệt điện Bà Rịa

VPUBT

10 giờ 30 Tiếp, làm việc với Công ty VARD Vũng Tàu và công ty Amigos

Đc Quốc

TTra tỉnh

TTra, Sở TNMT, XD, BQLKCN, TPVT, C/ty Vard VT, Cty Amigos

VPUBT

08 giờ Dự Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết XDĐSVH"

Đc Thông

Sở VHTT

Theo thư mời

TTHN

08 giờ 30 Họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra công tác QLNN về giáo dục và Đào tạo

Đc Thông

Sở GDĐT

Đoàn TTrCP, Sở NV, GDĐT, BR, VT, TT, Trường CĐSP tỉnh

VPUBT

08 giờ 30 Dự Giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, định hướng tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2017

TTrUB

Ban TGTU

Theo thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban TGTU

Chiều

14 giờ Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để góp ý đề án của Hội nghị TW6

Đc Trình

Đc Long

VPTU

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Đi khảo sát khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại xã Lộc An, H. Đất Đỏ

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TC, BQLDACN nông nghiệp

Xã Lộc An, H. Đất Đỏ

14 giờ 30 Thông qua danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, Thuế, LĐTBXH, XD, NNPTNT, GTVT, VHTT, GDĐT, các huyện: Châu Đức, TT, LĐ, ĐĐ, XM, BR, VT

VPUBT