Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/7/2017 ĐẾN 04/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/7/2017 ĐẾN 04/8/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (31/7)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

09 giờ Dự lễ tuyên dương học sinh đạt giải Olympic Toán quốc tế

Đc Trình

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo thư mời

Trường chuyên Lê Quý Đôn

08 giờ 30 Nghe báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bàu Sen, dải ven biển Bãi Sau, đường Thống Nhất nối dài, ý tưởng cải tạo chỉnh trang khu vực Công viên Bãi Trước

Đc Quốc

UBND TPVT

Sở XD, GTVT, KHĐT, TNMT, DL, VHTT, TPVT, các Hội nghề nghiệp (TPVT mời)

VPUBT

10 giờ Làm việc với một số Chủ đầu tư về hướng dẫn xử lý trong hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, GTVT, NNPTNT, LĐTBXH, QS, BQLDACN cấp tỉnh, BQLDA các huyện: LĐ, ĐĐ, XM và TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Dự họp BCĐ biên soạn 02 công trình lịch sử của BCHQS tỉnh

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Tiếp công dân tháng 7/2017

Đc Trình

Đc Thông

TTra tỉnh

Theo kế hoạch

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo chỉ tiêu biên chế của lực lượng cấp cứu thủy nạn công tác tại các Ban QL các khu du lịch Vũng Tàu

Đc Long

TPVT

Sở NV, DL, TPVT, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo công tác chuẩn bị  Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, NV, TNMT, TC, Thuế, HQ, CgT, KHCN, NNPTNT, DL, XD, BQLKCN, LĐTBXH, VCCI, Tân Thành, VT

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo việc đề xuất thu  hồi đất của Công ty Cao su Bà Rịa

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, Châu Đức, C/ty Cao su Bà Rịa

VPUBT

14 giờ 30 Nghe b/c tình hình triển khai Công điện số 732 của Thủ tướng về ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ngư dân khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài và giải pháp chấm dứt tình trạng đánh bắt mang tính chất hủy diệt

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TTTT, NgV, Chi cục KTTS, TTra Sở NNPTNT, BP, CA, QS, các huyện, thành phố (trừ Châu Đức)

VPUBT

Thứ Ba (01/8)

Sáng

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Sở Tài chính

Sở Ngoại vụ

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

 

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo đầu tư XHH cải tạo sân bóng đá

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở VHTT

Sở VHTT, KHĐT, TC, XD, TNMT, TPBR

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo tình hình trưng bày bảo tàng tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

Sở VHTT, KHĐT, TC, XD, Ban TGTU, VPTU, TPVT

VPUBT

Chiều

14 giờ Dự họp BCH Đảng bộ Cảnh sát PCCC

Đc Trình

CSPCCC

Theo thư mời

CSPCCC

14 giờ Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2017

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

Phòng họp Thành ủy Bà Rịa

14 giờ Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa Vũng Tàu – Cần Giờ

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC, Cục Thuế, QS, BP, TPVT,

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo dự án sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển

Đc Quốc

Sở KHCN

Sở KHCN, NNPTNT, TNMT, TC, XD, DL, TTTT, TPVT, TPBR, XM, BQLDANNPTNT, Busadco

VPUBT

14 giờ  30 Thông qua quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin báo chí nước ngoài

Đc Thông

Sở NgV

Sở NgV, TP, các sở, ngành, Ban TGTU, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Làm việc với Trung tâm Công báo Tin học

Đc Hải

Đc Dũng

TTCBTH

TTCB-TH, HC-TC

VPUBT

Thứ Tư (02/8)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017

Đc Quốc

Ban ATGT

Thành viên ban ATGT, các tổ chức chính trị-xã hội, báo, Đài

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Theo kế hoạch

VPUBT

08 giờ 30 Thông qua danh mục dự án XHH kêu gọi đầu tư đến năm 2020

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, CT, LĐTBXH, XD, VHTT, GDĐT, các huyện, TP

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án bệnh viện quốc tế Vạn Phúc tại TPBR

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, YT, TNMT, XD, TC, Thuế, TPBR

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo ý tưởng đầu tư khu đất Paradise

Đc Trình

Đc Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Họp Hội đồng quản lý  Quỹ đầu tư phát triển tỉnh BR-VT

Đc Long

Quỹ ĐTPT

Thành viên Hội đồng, trưởng ban kiểm soát, QĐTPT

VPUBT

15 giờ Thông qua kế hoạch hành động thực hiện NQ 05-NQ/TW

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, các sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý II/2017

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Theo kế hoạch

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo các chương trình của ngành GDĐT

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (03/8)

Sáng

08 giờ Dự Hội nghị "Lãnh đạo tỉnh đối thoại với Doanh nghiệp và nhà đầu tư 06 tháng đầu năm 2017"

Đc Trình

Đc Long

Sở KHĐT

Theo kế hoạch

TTHN

08 giờ 30 họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng các phương án  dự thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Tây Nam thành phố Bà Rịa

Đc Quốc

Sở XD

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 2445/QĐ-UBND ngày 06/9/2016

VPUBT

10 giờ nghe báo cáo quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, XD, Thuế, các huyện, TP, Trung tâm PTQĐ

VPUBT

08 giờ 30 Dự họp BCĐ 162 để nghe Tổ biên tập báo cáo Dự thảo Đề án

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo đề xuất kế hoạch, giải pháp xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo trong các KCN

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở XD, KHĐT, TC, TNMT, BQLKCN, GDĐT, LĐLĐ, TT, VT

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, LĐTBXH, TP, MTTQ, BDT, NHCSXH

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo:

1. Dự án KDL dịch vụ ăn uống hải sản tươi sống tại phường 5, TPVT;

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐTDA KDL Làng Chài xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

 

Sở KHĐT, TC, CgT, XD, DL, TPVT

 

Sở KHĐT, TNMT, XD, NNPTNT, Xuyên Mộc

VPUBT

14 giờ Dự họp BCĐ 162 để nghe Tổ biên tập báo cáo dự thảo Đề án

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Sáu (04/8)

Sáng

08 giờ 30 Sơ kết đánh giá thực hiện dạy học mô hình trường học mới cấp tiểu học, THCS năm học 2016-2017 và dự kiến kế hoạch năm học 2017 - 2018

Đc Trình

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

VPUBT

08 giờ 30 nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, các huyện: CĐ, XM, TT, LĐ, ĐĐ

VPUBT

09 giờ nghe b/c kết quả đi học hỏi kinh nghiệm về cho thuê môi trường rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TC, XD, DL, TPVT, XM, TT

VPUBT

08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định 59-QĐ/TW của BCT và hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về tổ chức Đảng trong QĐNDVN

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ 30 Nghe báo cáo thủ tục đất đai trong lĩnh vực tôn giáo

Đc Thông

Sở TNMT

Sở TNMT, NV, XD, BDV, MTTQ, các huyện, thành phố

VPUBT

13 giờ 30 Đại hội Chi bộ Hành chính – Quản trị

 

 

Đảng viên Chi bộ Hành chính Quản trị

VPUBT