Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/8/2017 ĐẾN 11/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/8/2017 ĐẾN 11/8/2017

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (07/8)

Sáng

 

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về  một số nội dung:

1. Nghe đề xuất quản lý xe công;

2. Nghe triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch trên địa bàn tỉnh;

3. V/v hỗ trợ di dời Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành của C/ty Xanh Bảo Ngọc

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

10 giờ Nghe b/c kết quả sản xuất kinh doanh của các DN chuẩn bị cổ phần hóa

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, GTVT, XD, NV, TNMT, CTg, NNPTNT, DL

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở TNMT, TPVT

Đc Quốc

Bộ CHQS

CHT-BCHQS, GĐ Sở TNMT, GĐ Sở XD, Chủ tịch UBND TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe Giáo sư Ngô Bảo Châu nói chuyện về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đc Thông

Sở KHCN

Theo kế hoạch

TTHN

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe Sở Tài chính báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2018;

2. Nghe Ban QLKCN báo cáo việc thành lập KCN Đá Bạc;

3. Nghe báo cáo việc hỗ trợ kinh phí xây dựng phim tài liệu sử thi "Trung đoàn 9 xứng danh Anh hùng"

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Tài chính

 

Ban QLKCN

 

Bộ CHQS

 

Sở TC, KHĐT, HQ, Thuế, KBNN, CTK,  CTXS,

Ban QLKCN, TNMT, XD, CgT

 

Bộ CHQS, Sở TC

VPUBT

14 giờ Dự họp bàn giải pháp thu hút đầu tư của các KCN và làm việc với lãnh đạo các KCN trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Ban QLKCN

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Ba (08/8)

Sáng

08 giờ 30 Nghe b/c về hoạt động của các cơ sở bột mì trên địa bàn huyện XM

Đc Long

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, XD, TNMT, CAT, Xuyên Mộc

VPUBT

09 giờ 30 Nghe b/c Kế hoạch tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư tại huyện CĐ

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, GTVT CgT, XD, BQLKCN, DL, Thuế, CĐ

VPUBT

 

08 giờ 30 Nghe báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch số 32/KH-UBND

 

Đc Quốc

Sở TNMT

TTr HĐND, VPTU, BPC, BKTNS, Sở TNMT, TC, KHĐT, NNPTNT, XD, BQLKCN, TTra, CAT, H, TP

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo quy định diện tích tách thửa đất trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

TTrHĐND, Sở TNMT,  NNPTNT, XD, TTra, BPC, BKTNS, các H, TP

VPUBT

10 giờ Nghe b/c QC quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở XD

Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, CAT, BQLKCN, các H, TP

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo các chương trình của ngành GDĐT

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, TC

 

 

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo tình hình trưng bày tại bảo tàng tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

Sở VHTT, KHĐT, XD

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo kết quả kiểm tra rà soát diện tích đất rừng phòng hộ  Xuân Sơn, huyện Châu Đức

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TNMT, Thanh tra tỉnh, Châu Đức

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mũi Nghinh Phong, TPVT

Đc Quốc

Ban QLDADDCN

Ban QLDADDCN, Sở KHĐT, XD, TC, TNMT, DL, VHTT, BCHQS, TPVT

VPUBT

14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

ĐcTịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TP, TTra, BNC, BPC, VPTU, TPVT, xã Long Sơn

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo dự án trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TC, TNMT, BCHQS, TPBR

VPUBT

Thứ Tư (09/8)

Sáng

 

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày):

Đc Trình

Đc Long

Đc Tịnh

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Đi công tác đến hết tuần

Đc Long

 

Theo kế hoạch

 

08 giờ 30 Nghe Sở TNMT báo cáo một số nội dung công việc

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TTra, XD, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Họp góp ý xác định danh sách nguyên Lãnh đạo xuất sắc của tỉnh qua các thời kỳ

Đc Thông

Ban TGTU

Theo thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban TGTU

Chiều

14 giờ 30 Họp về tiến độ đầu tư nội thất các công trình KTX A1 - A2, C1- C2 tại Đại học Quốc gia TPHCM

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, KHĐT, TC, XD, ĐHQGTPHCM

VPUBT

Thứ Năm (10/8)

Sáng

 

08 giờ 30 Họp HĐ đánh giá, xếp hạng phương án dự thi tuyển quốc tế ý tưởng QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây-Nam, TP Bà Rịa (cả ngày)

Đc Trình

Đc Quốc

Sở Xây dựng

TTrTU, TTrHĐND, Thành viên HĐTĐ, các đơn vị tư vấn, TPBR

 

 

VPUBT

08 giờ 30 Dự họp xét biên chế các cơ quan đơn vị theo KH thực hiện NQ39 và phê duyệt phương án giao chỉ tiêu tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh giai đoạn 2015-2021

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30  Dự Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 của BCĐ 138 tỉnh

Đc Tịnh

Công an tỉnh

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

09 giờ Dự lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Đc Thông

LHCTCHN

Theo kế hoạch

TPVT

Chiều

14 giờ Nghe b/c kết luận thanh tra

ĐcTịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, TP, TC, XD, Thuế, BNC, VPTU, BTCD, TPVT

VPUBT

14 giờ 30 Họp HĐTĐKT thông qua danh sách khen thưởng trong phong trào thi đua năm học 2016-2017

Đc Thông

Ban TĐKT

Thành viên hội đồng TĐKT tỉnh

VPUBT

16 giờ Đi khảo sát các khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Sáu (11/8)

Sáng

 

08 giờ 30 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT, TC, NV, TTra

Ủy viên UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

09 giờ 30 Nghe HĐND và UBND báo cáo về tiếp tục hay dừng lại một số DA, chương trình trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Đối ngoại Quốc phòng

Đc Tịnh

Bộ CHQS

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

08 giờ Tiếp Doanh nghiệp

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Giao ban Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU