Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch tuần 14/8/2017 đến 18/8/2017

Lịch tuần 14/8/2017 đến 18/8/2017

Ngày

Nội dung

Người chủ trì

Cơ Quan chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai (14/8)

 

 

 

 

 

 

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Thông

Ban Tôn giáo

Bộ CHQS

Sở Tài chính

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 nghe báo cáo quy hoạch đường Thống Nhất nối dài và ý tưởng cải tạo chỉnh trang  khu vực Công viên Bãi Trước

Đc Quốc

UBND TPVT

Các Sở: XD, GTVT, KHĐT, TNMT, DL, VHTT, TPVT, các Hội nghề nghiệp (TPVT mời)

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đ/c Tịnh

TTra tỉnh

TTra, Sở TNMT, TP, Ban TCD, VPTU, Ban NCTU, Ban PC, TPBR

VPUBT

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Nội vụ

 

Công an tỉnh

 

VPUBT

Sở NV, TP, XD, NNPTNT, TNMT, TTra, BDV, BNC, MTTQ, VPTU, CAT, QS, các H, TP

 

 

 

14 giờ Đi khảo sát địa điểm đầu tư dự án khu chế biến hải sản tập trung tại thành phố Vũng Tàu

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Ba (15/8)

 

Sáng

08 giờ 30 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT, TC, NV, TTra

Ủy viên UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Họp bàn về phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

 

 

Chiều

 

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

Sở GTVT

- Sở TNMT, TC, XD, NNPTNT, TTPTQĐ, các huyện, thành phố

- Sở GTVT, NNPTNT, CThg, DL, XD, TP, TC, các H, TP

VPUBT

14 giờ Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát BOT trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đc Quốc

Sở GTVT

Theo thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

VPĐĐBQH

14 giờ Họp Ban Chỉ đạo Công nghệ Thông tin tỉnh báo cáo Chương trình thực hiện NQ 36 của BCT và Đề án Đô thị thông minh.

Đc Thông

Sở TTTT

Theo thư mời BCĐ 412

VPHĐND

Thứ Tư (16/8)

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ dự Hội nghị trực tuyến về chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 13 của UBTVQH.

TTrUB

 

Theo thư mời

VPĐĐBQH

08 giờ 30 làm việc với Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

 Ban  lãnh đạo Sở TNMT

VPUBT

08 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016 – 2017

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo thư mời.

HTA - TTHN

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở C.Thg

Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh, VPTU, Sở TNMT, CThg, KHĐT, DL, TC, TP, Bộ CHBĐBP tỉnh, các H, TP

VPUBT

15 giờ Họp TTr UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

Sở XD, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, DL, GTVT, TPVT, TTPTQĐ.

VPUBT

14 giờ Bàn giải pháp thu hút đầu tư của các KCN trên địa bàn tỉnh và làm việc với lãnh đạo các KCN trên địa bàn.

Đc Quốc

BQL CKCN

 Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Làm việc với TTCP về khiếu nại của ông Trần Hữu Nghiệp

Đ/c Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, Sở TNMT, TP, Ban TCD, VPTU, Ban NCTU, Ban PC, TPBR

VPUBT

Thứ Năm (17/8)

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

Tham gia Đoàn công tác của Chính phủ (Từ ngày 17/8 đến 19/8/2017)

Đc Trình

 

 

 

08 giờ 30 Nghe b/c kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2016 của TTCP về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – Ngân sách nhà nước năm 2017

Đc Long

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, các huyện, TP

VPUBT

 08 giờ 30 Báo cáo Tỉnh ủy về tiến độ trồng cây năm 2017 và kế hoạch trồng cây năm 2018

Đc Quốc

 

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

 08 giờ 30 BCĐ.QCDC (Tổ 3) làm việc với Công ty Đạm Phú Mỹ và Công ty Phát điện 3

Đc Thông

LĐLĐ tỉnh

Theo Kế hoạch

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành

 

 

 

Chiều

 

14 giờ Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện DA đường Tây Bắc, Côn Đảo

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, TC, GTVT, NNPTNT, BQL Vườn QGCĐ, CĐảo.

VPUBT

14 giờ Họp Ban Chỉ đạo diễn tập 2017

Đc Quốc

Bộ CHQS

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện NQ số 47/2016/NQ-HĐND về Đề án giảm nghèo bền vững của tỉnh

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Sở LĐTBXH, TC, TP, KHĐT, YT, NV, GDĐT, các huyện, TP

VPUBT

Thứ Sáu (18/8)

 

 

 

 

Sáng

 

08 giờ 30 Giao ban phát triển Du lịch 2017

Đc Long

Sở Du lịch

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 tiếp, làm việc với Công ty Điện lực Shin Won về đầu tư dự án điện gió

Đc Quốc

Sở CThg

 Sở CThg, KHĐT, TNMT,  XD, Công ty Điện lực Shin Won

VPUBT

 09 giờ 30 Nghe Sở TNMT báo cáo tình hình liên quan đến Công ty in Trần Phú

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở TNMT

- Sở TNMT, TTra, XD, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dạy tiếng anh 4 tiết/tuần và việc tuyển chọn giáo viên cho năm học mới

Đc Thông

Sở KHĐT

 Sở GDDT, NV, TC, BVH-HDND

VPUBT

11 giờ Đón Đoàn cán bộ cấp cao của Lào

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

KS Palace, VT

 

 

 

Chiều

 

14 giờ Dự buổi làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao của Lào

Đc Long

Sở Ngoại vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

KS Palace, TPVT

14 giờ nghe báo cáo kinh phí hỗ trợ thực hiện duy tu nạo vét luồng Khu neo đậu tránh trú bão cửa Bến Lội – Bình Châu

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, NNPTNT, TC, TNMT, KHĐT, XM

VPUBT

14 giờ Nghe KH tổng kết 15 năm của NHCSXH tỉnh

Đc Thông

NHCSXH

NHCSXH, Sở NV

NHCSXH

15 giờ Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Đc Thông

NHCSXH

Theo thư mời

NHCSXH

Thứ bảy, 19/8

6 giờ 30 Tiễn Đoàn cán bộ cấp cao của Lào

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

KS Palace, TPVT