Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/8/2017 ĐẾN 01/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/8/2017 ĐẾN 01/9/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (28/8)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban QLTT HC-CT tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCCT tỉnh

TTHN tỉnh

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

07 giờ 30 Dự diễn tập PCTT và TKCN tại huyện Tân Thành

Đc Quốc

BCHQS tỉnh

Theo thư mời

Tân Thành

Đi công tác Hà Nội (02 ngày)

Đc Tịnh

 

Theo kế hoạch

Hà Nội

Đi công tác đến cuối tuần

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

 

Chiều

14 giờ Nghe b/c kết quả thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, Thành viên BĐH (theo QĐ số:1358/QĐ-UBND, 31/5/2016)

VPUBT

14 giờ Làm việc về tình hình hoạt động của Bộ phận một cửa, Đường dây nóng và Cổng thông tin điện tử 

Đc Hải

Đc Dũng

 

Sở NV, TP, TC, KHĐT, TTTT

VPUBT

Thứ Ba (29/8)

Sáng

08 giờ 30 Họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua CTHĐ thực hiện NQ số 41 về định hướng phát triển ngành dầu khí VN

Chủ tịch,

các PCT

Sở CgT

Ủy viên Ban CSĐ UBND tỉnh, Sở CgT, TNMT, NNPTNT, GTVT, XD

VPUBT

09 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo phương án điều chỉnh QH các tuyến đường trong khu đất NHCT VN

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

Sở XD, TNMT, TC, KHĐT, GTVT, TPVT

VPUBT

11 giờ TiếpTập đoàn SCG

Đc Trình

 

Sở KHĐT, XD, TNMT, CgT, Thuế, VPUBT, NgV (cử phiên dịch)

VPUBT

08 giờ Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Đc Quốc

Bộ CHQS

Theo kế hoạch

Bộ CHQS

08 giờ 30 Dự Giao ban thực hiện các mục tiêu phát triển con người

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

 

14 giờ Họp HĐ nghĩa vụ quân sự tỉnh

Đc Trình

Bộ CHQS

Theo kế hoạch

Bộ CHQS

14 giờ Nghe báo cáo quy hoạch tuyến du lịch Bãi sau, Bàu Sen TPVT

Đc Long

Đc Quốc

Sở Du lịch

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Công bố QĐ thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và Quy chế hoạt động của Tổ Công tác, Triển khai Kế hoạch vận hành phần mềm theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh

Đc Hải

Đc Dũng

Đc Phong

 

VPUBT, các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Tư (30/8)

Sáng

08 giờ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo đề xuất phương án giải quyết chủ trương đầu tư Cảng Cầu tàu khách Côn Đảo

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, DL, Côn Đảo, Cảng vụ VT, BQL Cảng bến Đầm

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị rà soát quy hoạch Côn Đảo

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, NNPTNT, QS, VQGCĐ, Côn Đảo,

VPUBT

08 giờ 30 nghe b/c giải quyết hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TP, TTr, XD, CT, VT, VPTU, BNCTU

VPUBT

09 giờ 30 nghe b/c giải quyết kiến nghị của C/ty cổ phần Phú Hải về dự án nuôi trồng thủy sản tại xã Long Sơn, TPVT

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, NNPTNT, TPVT, NV, XD, UBND xã Long Sơn

VPUBT

10 giờ Nghe b/c vướng mắc trong thực hiện DA Khu nhà ở Gò Cát, TPBR

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, XD, CT, BR

VPUBT

Chiều

14 giờ Ban TVTU làm việc với Đoàn công tác của UB Kiểm tra Trung ương

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Nghe báo cáo kết quả khảo sát các mỏ đá xây dựng

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở TNMT

Sở NNPTNT, TNMT, XD, TC, TT, CĐ, BR

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, KHĐT, TC, YT, NNPTNT, KHCN, NV,  BQLDA CNDDCN, các H, TP, Busadco

VPUBT

14 giờ Nghe b/c triển khai kế hoạch giao khoán đất SX tại Cty Lâm nghiệp

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Xuyên Mộc

Theo thư mời

VPUBT

Thứ Năm (31/8/2017)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe Văn phòng UBT báo cáo một số nội dung:

1. Hoạt động của bộ phận một cửa;

2. Hoạt động của đường dây nóng;

3. Hoạt động Cổng thông tin điện tử;

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao các đơn vị

Chủ tịch,

các PCT

VPUBT

 

VPUBT, NV, TP, TTTT

VPUBT

Làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về bãi rác tại huyện Cẩm Mỹ

Đc Quốc

Sở TNMT

Theo kế hoạch

Đồng Nai

08 giờ 30 Làm việc với Ban NCTU và Cục THA tỉnh về các quyết định thi hành án có liên quan đến các cơ quan nhà nước

Đc Tịnh

Ban NCTU

Cục THADS

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Nghe Tập đoàn Nguyễn Hoàng b/c dự án "Thành phố giáo dục quốc tế"

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, NNPTNT, TP, BNC, MTTQ, HND, BPC, VPTU, BTCD, Tân Thành

VPUBT

Thứ sáu (01/9)

Sáng

07 giờ Viếng nghĩa trang liệt sỹ

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

Theo kế hoạch

NTLS tỉnh,

TP Bà Rịa

08 giờ 30 Dự Hội thảo phát triển bất động sản du lịch (Condotel)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở Du lịch

Theo kế hoạch

Khách sạn Imperial, VT

08 giờ 30 Dự HN trực tuyến Tổng kết NQ 09 và 11 của BCT, Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp xử lý vướng mắc đất xây dựng DA Văn phòng của Công ty 27/7

Đc Quốc

Sở xây dựng

Sở XD, TNMT, TPVT

VPUBT