Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/9/2017 ĐẾN 08/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/9/2017 ĐẾN 08/9/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai,04/9

Nghỉ bù Lễ 02/9

 

 

 

 

Thứ Ba (05/9)

Sáng

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới tại trường chuyên Lê Quý Đôn, TPVT

Đc Trình

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

TPVT

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới tại trường THPT Trần Văn Quan

Đc Long

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

H. Long Điền

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới tại trường THPT Võ Thị Sáu, H. Đất Đỏ

Đc Quốc

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

H. Đất Đỏ

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới trường THPT Trần Nguyên Hãn, TPVT

Đc Tịnh

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

TPVT

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới tại trường THPT Vũng Tàu, TPVT

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

TPVT

07 giờ 30 Dự Khai giảng năm học mới tại trường THPT Trần Quang Khải

Đc Hải

Sở GDĐT

Theo kế hoạch

H. Long Điền

09 giờ Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng của các khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở Nội vụ,

H Tân Thành

Sở NV,TNMT, TC, TP, KHĐT, CgT, XD, GTVT, LĐTBXH, YT, GDĐT, VHTT, DL, NNPTNT, BQLKCN, CA, QS, Tân Thành

VPUBT

Chiều

14 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Họp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến dự án khu du lịch Bình Minh - Long Hải

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, XD, DL, Long Điền

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Nhà máy năng lượng mặt trời tại Đá Bạc của C/ty Myeongwoo ES Co.Ltd

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, KHCN, Châu Đức

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án hỗ trợ khuyến khích lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn Côn Đảo

Đc Quốc

Sở CgT

Sở CgT, KHĐT, TC, KHCN, Côn Đảo, Điện lực tỉnh, C/ty tư vấn xây dựng Điện 3 (Sở CgT mời)

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

Sở VHTT, NV, TC, KHĐT, TNMT, XD, TP, DL, GDĐT, TTTT, CAT, BTGTU, MTTQ, các H, TP

VPUBT

Thứ Tư (06/9)

Sáng

 

07 giờ Gặp mặt các đồng chí cán bộ tỉnh

Đc Trình

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TPVT

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

TTra,

Sở TNMT

Sở Xây dựng

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Tham dự kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị về làm sạch bãi biển, cấm ăn uống trên các bãi biển  tại tỉnh

Đc Long

Sở Du lịch

Theo thư mời của Sở Du lịch

TTHN

08 giờ 30 Nghe b/c chủ trương đầu tư trạm xử lý nước thải y tế cho các trạm y tế và phòng khám khu vực; lựa chọn công nghệ đầu tư bổ sung thêm 01 hệ thống xử lý chất thải và bộ xử lý khói tại BVBR

Đc Thông

Sở Y tế

BQLDACN DD&CN

Sở YT, BQLDACN DD&CN, TC, KHĐT, TNMT, XD, BVBR, các H, TP

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo dự thảo về rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư dự án bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, TC, XD, DL, NNPTNT,CA, QS, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TTra, NNPTNT, TP, BNC, VPTU, VPHĐND, BPC, HND, BTCD, Xuyên Mộc

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo Chương trình hợp tác quốc tế về KHCN tỉnh đến 2020

Đc Thông

Sở KHCN

Sở KHCN, NgV, KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT, LĐTBXH, GTVT, NV, TTTT, VHTT, DL, NNPTNT, TP, các H, TP

VPUBT

Thứ Năm (07/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo Chỉ thị thực hiện NQ số 06/2017/NQ-HĐND;

2. Triển khai thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

3. Nghe báo cáo quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

 

Sở KHĐT

 

Sở KHĐT

 

Sở Xây dựng

 

 

Sở KHĐT, các Sở, ngành, địa phương

 

TC, GTVT, XD, CgT, TNMT

 

Sở KHĐT, TC, TNMT, GTVT, CgT, NNPTNT, DL, GDĐT, TP, BQLKCN, các BQLDACN, H, TP

VPUBT

08 giờ 30 Họp BCĐ thực hiện NQ 39 của BCT để xem xét biên chế các cơ quan Đảng, MT, Đoàn thể và huyện, thành phố

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo khiếu nại

Chủ tịch,

các PCT

TTra tỉnh

Huyện Châu Đức

Theo thư mời

VPUBT

14 giờ Họp BCĐ của tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

STC, thành viên BCĐ theo QĐ số 1743/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng

Đc Quốc

Sở NNPNTNT

Sở NNPTNT, TNMT, CAT, CS PCCC, QS, BP, TC, KHĐT, GD ĐT, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

Thành viên Hội đồng (theo QĐ số 923/QĐ-UBND)

VPUBT

Thứ Sáu (08/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo rà soát toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC,  KHĐT, XD, NNPTNT, các H, TP, TTPTQĐ

VPUBT

09 giờ 30 Nghe b/c việc thu hồi diện tích 16.484,6m2 đất trước đây đã giao cho C/ty Phát triển nhà tại QĐ 9983/QĐ-UBND

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, XD, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Tiếp công dân tháng 8/2017

Đc Tịnh

TTra,

Sở TNMT

TTra, TNMT, TP, NNPTNT,BNC, VPTU, BPC, VPHĐND, BTCD, TPVT, Phuòng7 (TPVT mời)

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Trường mầm non Hoa Ban tại xã Phước Hưng, Long Điền

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT, Thuế, H. Long Điền

VPUBT

10 giờ Nghe b/c chủ trương và địa điểm ĐTDA Trung tâm giáo dục Phước Hải

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT, VHTT, Thuế, Đất Đỏ

VPUBT

Chiều

16 giờ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổng cục V Bộ Công an về kế hoạch hợp tác giữa tỉnh với Tổng cục

Đc Trình

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XI

Đc Quốc

Sở TNMT

VPTU, VPHĐND, BTGTU, BDV, các sở, ban, ngành, UBND các H, TP,  phòng TNMT các H, TP

Sở TNMT

14 giờ 30 Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, GDĐT, KHCN, YT, VHTT, DL, LĐTBXH, TTTT, CgT, VPTU, BTGTU, các H, TP

VPUBT