Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/9/2017 ĐẾN 17/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/9/2017 ĐẾN 17/9/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (11/9)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

 

 

 

08 giờ Dự Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu đối với lãnh đạo Công an tỉnh

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Công an tỉnh

Công an tỉnh

09 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Thông

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo dự án ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ, đê biển và dự án sản xuất thử nghiệm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển TPVT

Đc Quốc

Sở KHCN

Sở KHCN, TC, NNPTNT, TNMT, XD, DL, VT, BR, XM, Ban QLDC CNNNPTNT

VPUBT

10 giờ nghe báo cáo dự án trại mẫu chăn nuôi heo và chuỗi thịt heo an toàn tại xã Bưng Riềng, huyện XM

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, NNPTNT, CTg, XD, XM, Chi cục Thú y

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo các dự án xin chủ trương đầu tư trong Khu công nghiệp;

2. Nghe báo cáo việc ủy quyền cho Ban QLKCN trong lĩnh vực đầu tư;

3. Nghe báo cáo về dự án Hoa Lâm

Chủ tịch,

các PCT

 

 

BQLKCN

 

BQLKCN

 

Sở KHĐT

 

 

Ban QLKCN, KHĐT, TNMT, XD, LĐTBXH, CgT, KHCN, CĐ, TT

Ban QLKCN, NV, TP, KHĐT, TC, TNMT, XD, CgT

Sở KHĐT, TNMT, XD, NNPTNT, KHCN, Thuế, XM

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, TC, CgT, NgV, DL, CA, QS

VPUBT

Thứ Ba (12/9)

Sáng

08 giờ 00 Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đc Trình

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Theo kế hoạch

TTHN

08 giờ 30 Nghe báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của DN liên quan đến dự án KDL

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, XD, DL, NNPTNT, Long Điền

VPUBT

08 giờ 30 Thông qua đề cương "Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, TC, NV, LĐTBXH, Ban VHXH-HĐND, Trường CĐSP, các huyện TP

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo về chủ trương nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án Nhà máy điện khí Long Sơn của Tổng công ty phát điện 3;

2. Nghe Sở TNMT báo cáo vướng mắc về thủ tục đất đai đối với một số dự án đầu tư

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

 

Sở TNMT

 

Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, GTVT, TPVT, TCT phát điện 3

 

Sở TNMT, KHĐT, XD, TC, TTra, TP.

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

TTra,

TPBR

Theo thư mời 

VPUBT

Thứ Tư (13/9)

Sáng

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Họp thông qua kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Đc Long

Sở Công thương

Sở CgT, KHĐT, TC, KHCN, NNPTNT, BDT, huyện Côn Đảo

VPUBT

Đi khảo sát thực địa tại TP Vũng Tàu

Đc Tịnh

 

Theo kế hoạch                                        

TPVT

08 giờ Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ BCĐ công tác gia đình cấp huyện và cấp xã năm 2017

Đc Thông

SVHTT

Theo thư mời

Đất Đỏ

09 giờ 30 Gặp gỡ Công ty TNHH Dong In Việt Nam về tiếp cận vận động doanh nghiệp ngoài nhà nước XD tổ chức Đảng

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

Đất Đỏ

Chiều

15 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

16 giờ Hội nghị cán bộ chủ chốt

Chủ tịch,

các PCT

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

14 giờ Thông qua khung kiến trúc chính quyền điện tử

Đc Thông

Sở TTTT

Sở TTTT, các Sở, ngành chuyên môn thuộc tỉnh, các H, TP

VPUBT

Thứ Năm (14/9)

Sáng

07 giờ 30 Dự Khai mạc diễn tập

Đc Trình

Đc Quốc

Bộ CHQS

Theo kế hoạch

Châu Đức

08 giờ 30 Họp BCĐ đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

Thanh viên ban Chỉ đạo (QĐ số 1743/QĐ-UBND, ngày 28/6/2017)

VPUBT

10 giờ Làm việc với Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Dự Hội thảo góp ý Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC đến năm 2020", định hướng đến 2025

Đc Trình

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

14 giờ Nghe báo cáo dự thảo về rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư dự án bên ngoài KCN

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, CgT, XD, DL, NV, TP, NNPTNT, CA, QS, CSPCCC, các huyện, thành phố

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo kế hoạch kêu gọi đầu tư một số dự án

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, XD, DL TP, Xuyên Mộc

VPUBT

14 giờ Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Mầm non

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTĐT, XD, TC, TNMT, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Côn Đảo

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo KH đầu tư trang thiết bị phục vụ HN trực tuyến cho các huyện

Đc Thông

Sở TTTT

Sở TTTT, VPTU, VPUBT, TC, XM, CĐ, ĐĐ, và BR

VPUBT

Thứ Sáu (15/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT, Sở NV, TC, TTra

Ủy viên UBND tỉnh, các Sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

09 giờ 30 Dự bế mạc diễn tập

Đc Quốc

 

Theo kế hoạch

Huyện Châu Đức

08 giờ Dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, cấp tỉnh năm 2017

Đc Thông

Sở KHCN

Thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh

Tân Thành

Chiều

14 giờ Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ chuyên môn đầu năm học

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo thư mời của Sở GDĐT

Sở GDĐT

Thứ Bảy (16/9)

08 giờ 30 làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý Đất đai

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT,  TC, KHĐT, CgT, XD, NNPTNT, GTVT, LĐTBXH, TP, TTra, BQLKCN, các H, TP

VPUBT

Chủ nhật (17/9)

13 giờ 30 Lắng nghe trẻ em nói và Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2017

Đc Thông

Tỉnh Đoàn

Theo thư mời

TPBR