Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/9/2017 ĐẾN 22/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/9/2017 ĐẾN 22/9/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (18/9)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

 

 

 

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo Đồ án QH tổng thể giao thông vận tải tỉnh đến 2025;

2. Nghe báo cáo điều chỉnh QH phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến 2025

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở GTVT

 

Sở Công

thương

 

Sở GTVT, KHĐT, XD, TNMT, TC, QS, CA, BQLKCN, các H, TP

Sở CgT, KHĐT, XD, TNMT, DL, KHCN, TP, TC, LĐTBXH, BQLKCN, CA, BP, các H, TP

VPUBT

09 giờ Dự họp tại TP Hồ Chí Minh

Đc Thông

Sở Nội vụ

Theo kế hoạch

TPHCM

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe b/c xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Kim Long, H. Châu Đức;

2. Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Nội vụ, Châu Đức

Sở KHĐT

 

Thành viên UBND tỉnh, VPTU, VPHĐND tỉnh, huyện Châu Đức

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, BQLDAGT, BQLDD&CN

VPUBT

14 giờ 30 Họp thống nhất thông qua danh mục các tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh

Đc Hải

 

VPTU, VPHĐND, các Ban HĐND, Sở TP, KHĐT, TC, NNPTNT, XD, TNMT, GDĐT, TTTT, LĐTBXH, YT, NV, VHTT

VPUBT

Thứ Ba (19/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo;

2. Nghe báo cáo đề xuất giải quyết vướng mắc của tập đoàn Hải Châu

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

Sở TNMT

 

Sở KHĐT, XD, TNMT, TC, CgT, NgV, DL, CA, QS

Sở TNMT, KHĐT, XD, TC, TPVT

VPUBT

09 giờ Dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào

Đc Thông

LHCTCHN

Theo thư mời của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh

TPVT

Chiều

14 giờ Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

VPUBT

Thứ Tư (20/9)

Sáng

08 giờ Dự Đại hội Hiệp Hội các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT

Đc Trình

 

Theo thư mời

TPVT

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Đc Long

Sở KHĐT

Theo kế hoạch

VPUBT

08  giờ 30 nghe báo cáo kiểm điểm và triển khai các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, NV, TP, CA, QS, NgV, LĐ, XM, ĐĐ, VT

VPUBT

09 giờ 30 nghe báo cáo Đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu

Đc Quốc

Sở NPNTNT

Sở NNPTNT, GTVT, TNMT, XD, KHĐT, TC, KHCN, BP, BQLDACNNN, các huyện, TP

VPUBT

08 giờ Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

Theo thư mời

TPHCM

08 giờ 30 Làm việc với BCS Đảng TAND tỉnh về thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017

Đc Thông

Bộ CHQS

Theo thư mời

BCHQS tỉnh

Chiều

14 giờ Nghiên cứu phương án đầu tư vào khu vực cụm 3, TPVT

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, Thuế, XD, GTVT, GDĐT DL, TPVT

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo các cơ sở chế biến hải sản

Đc Quốc

Sở XD

Tân Thành

Sở XD, TNMT, NNPTNT, TP, Tân Thành, C/ty Điện lực, C/ty Cấp nước

VPUBT

14 giờ 30 Họp Hội đồng Quản lý Qũy Bảo vệ Môi trường

Đc Quốc

Qũy BVMT

Thành viên Hội đồng Quản lý Qũy, cơ quan điều hành Qũy BVMT

VPUBT

14 giờ Họp Tổ vận động Doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Năm (21/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe b/c vướng mắc về các thủ tục đất đai của các dự án trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, XD, TC, TP, TTra, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo tiêu chí lựa chọn kêu gọi đầu tư vào safari và KDL nghỉ dưỡng Bình Châu – Việt Nam

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, DL, Xuyên Mộc

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo dự án của Công ty Superdong

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, DL, Côn Đảo

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

Theo kế hoạch

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo về tình hình quản lý giải quyết việc làm đối với bộ đội xuất ngũ năm 2016-2017

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Họp Tập thể Ủy ban nghe b/c phương án xử lý hợp đồng lao động làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Ủy viên UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương

VPUBT

14 giờ Tiếp công dân tháng 9 năm 2017

Đc Tịnh

Sở TNMT

TTra, TNMT, TP, VT BNC, VPTU  MTTQ, HND, BPC, VPHĐND, Ban TCD, TPVT

VPUBT

14 giờ  Nghe báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị cho năm học 2017-2018 (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, công tác tuyển dụng giáo viên; khó khăn hạn chế về CSVC, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học, tình hình vệ sinh trường lớp; Kiến nghị liên quan đến những hạn chế) báo cáo kết quả

Đc Thông

 

TTrHĐND, Ban VHXH, Sở GDĐT, NV, TC, Kho bạc nhà nước, UBND các huyện, TP, Các phòng: NV, TC, GDĐT (các huyện, TP mời)

  VPUBT

Thứ Sáu (22/9)

Sáng

08 giờ Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo

Đc Trình

Đc Long

Sở KHĐT

Theo kế hoạch

TPVT

Đi công tác thành phố Hồ Chính Minh

Đc Quốc

 

Theo kế hoạch

 

08 giờ Dự Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Thanh tra tỉnh mời

TTHN

08 giờ Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đc Thông

Hội CCB

Theo thư mời của Hội CCB tỉnh

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

Chiều

14 giờ 30 Dự Lễ công bố xã Sông Xoài, Tóc Tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Theo thư mời

Tân Thành

14 giờ Làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban đối ngoại (QHXIV)

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

Sở NgV, CgT, KHĐT, DL, Đoàn ĐBQH tỉnh, VPĐĐBQH, VPTU.

VPUBT