Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/9/2017 ĐẾN 29/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/9/2017 ĐẾN 29/9/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (25/9)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

08 giờ 30 Thông qua danh mục các tờ trình, trình HĐND tại kỳ họp lần thứ 6

Chủ tịch

các PCT

VPUBT

Các Sở, ngành có tờ trình, Sở TP,

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra

Đc Long

Sở Nội vụ

NV, TTra, GTVT, TC, KHĐT, TNMT, BNC, Ban LĐ Cty CTGT

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với Sở Giao thông Vận tải.

Đc Quốc

Sở GTVT

Cty Điện lực

Sở GTVT, KHĐT, TNMT, XD, CgT, CSGT, Tân Thành, Long Điền, Cty điện lực

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe b/c phương án đầu tư dự án

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

Sở KHĐT

 

Sở XD, KHĐT, TNMT, TC, CgT, GTVT, DL, TTPTQĐ, TPVT, Công ty Hưng Thịnh

VPUBT

15 giờ 30 Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực 13 triển khai QĐ kiểm toán tại tỉnh BR-VT

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, KHĐT, CD, Cục thuế, Tân Thành, CCT các H, TP, các doanh nghiệp (theo thư mời)

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo kết luận thanh tra

Đc Thông

TTra tỉnh

Thanh tra tỉnh, SYT, TC, TP, VPTU, Ban PC, Ban NC, VPTU

VPUBT

Thứ Ba (26/9)

Sáng

08 giờ 30 Họp tập thể UBND tỉnh thông qua báo cáo 09 tháng đầu năm 2017

Chủ tịch,

Các PCT

Sở KHĐT, NV, TC, TTra tỉnh

Ủy viên UBND, MTTQ, VPTU, VPHĐND, các Ban HĐND, các Sở, ngành, các H, TP

VPUBT

Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

TPHCM

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo tình hình thực hiện của các DN nhà nước sau cổ phần hóa

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, NNPTNT, TNMT, GTVT, XD, CgT, NV, DL

VPUBT

13 giờ 30 Dự Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II/2017, tại TP Hồ Chí Minh

Đc Quốc

Sở GTVT

Theo kế hoạch

TPHCM

14 giờ Nghe báo cáo về thành lập Tổ tư vấn pháp luật của UBND Tỉnh

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, TP, Đoàn LS Tỉnh Ban TCD

VPUBT

Thứ Tư (27/9)

Sáng

08 giờ 30 Công bố Quyết định thanh tra

Đc Trình

Đc Long

TTra

Theo thư mời

VPUBT

08 giờ 30 Nghe b/c diễn biến quá trình thanh tra

Đc Quốc

TTra tỉnh

TTra, Sở XD, TNMT, TC, BQLKCN, Tân Thành

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo về hợp đồng thuê đất đối với dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, TP, KHĐT, Thuế, Cty Hóa dầu Long Sơn

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo việc đổ bùn thải nạo vét của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, GTVT, CVHHVT, BP, CAT (PC49)

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo giao khoán đất rừng sản xuất

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TNMT, TP, CA, TTra, BNC, BDV, MTTQ, HND,

VPUBT

08 giờ 30 Họp HĐ thẩm định b/c đề xuất chủ trương ĐTDA

Đc Thông

SKHĐT

SKHĐT, GDĐT, XD, TC, TNMT, Ban VHXH-HĐND, Côn Đảo

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo KH đầu tư trang thiết bị phục vụ HN trực tuyến cho các huyện, thành phố

Đc Thông

STTTT

Sở TTTT, VPTU, VPUBT, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo KH diễn tập

Chủ tịch

các PCT

Công an tỉnh

Thành viên Ban chỉ đạo

VPUBT

14 giờ Giao ban tài chính địa phương

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, KBNN, Thuế, HQ, CTK, Quỹ ĐTPT, Cty XSKT

VPUBT

14 giờ 30 Họp chuẩn bị nội dung họp BCĐ

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở NV, XD, TNMT, CA, QS, BDV, MTTQ, TTra, TT, XM, VT

VPUBT

Thứ Năm (28/9)

Sáng

08 giờ 30 Dự Hội nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển Cái mép – Thị Vải

Đc Trình

Đc Quốc

Sở GTVT

Theo thư mời

VPUBT

08 giờ 30 Trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến dự án "Sáng kiến phát triển kinh tế địa phương-PBEG"

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, GTVT, TNMT, LĐTBXH, KHCN, các Sở, ban, Ngành liên quan

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo tiêu chí lựa chọn kêu gọi đầu tư

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TC, TNMT, DL, NNPTNT, CA, BP, Xuyên Mộc

VPUBT

08 giờ Dự Tổng kết Luật DQ tự vệ 2009

Đc Tịnh

Bộ CHQS

Theo thư mời

BTL QK7

08 giờ 30 Làm việc với Đài Phát thanh truyền hình về Chương trình Tết 2018

Đc Thông

Đài PTTH

Đài PTTH, Ban TGTU, Sở TTTT, VHTT, TC

VPUBT

09 giờ 30 Nghe kế hoạch đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Đc Thông

Sở TTTT

Sở TTTT, TC, KHĐT

VPUBT

Chiều

 

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Sở KHĐT báo cáo về chủ trương đầu tư dự án phân viện trường đào tạo cán bộ kết hợp nhà khách BIDV khu vực phía Nam

2. Sở TC báo cáo về chủ trương cho Trung tâm HL&TĐ thể thao dùng tài sản mặt sân cỏ sân vận động Lam Sơn họp tác với Quỹ đầu tư phát triển theo hình thức xã hội hóa;

3. Đề xuất việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng công trình do BTL BĐBP làm chủ đầu tư tại Chí Linh-Cửa Lấp, phường 10;

4. Xem xét việc giản tiến độ dự án KDL

Chủ tịch,

Các PCT

 

Sở KHĐT

 

Sở Tài chính

 

Sở Xây dựng

 

Sở KHĐT

 

Sở KHĐT, GDĐT, DL, TPVT

 

 Sở TC, KHĐT, VHTT, XD, Thuế, Quỹ ĐTPT, TPVT

 

Bộ TLBĐBP, Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, CAT, QS, BP, LĐTBXH, TPVT

Sở KHĐT, TNMT, DL, XD, TC, Xuyên Mộc

VPUBT

14 giờ Họp HĐ sát hạch công chức cấp xã

Đc Quốc

Sở Nội vụ

Thành viên Hội đồng

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm tàu hậu cần hải sản vật liệu PPC

Đc Quốc

Sở KHCN

Sở KHCN, NNPTNT, TC, GTVT, TNMT, TPVT, Cty Việt Séc, Trung tâm đăng kiểm tàu cá

VPUBT

15 giờ 30 Nghe báo cáo chuyển mục đích sử dụng đất rừng và quy định mức thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, DL, Vườn QGCĐ

VPUBT

14 giờ Tiếp công dân tháng 9/2017

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TP, TTra, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND

VPUBT

Thứ Sáu (29/9)

Sáng

08 giờ 30 Ghi hình diễn tập

Đc Trình

CAT

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án phát triển một số cây công nghiệp kết hợp trồng và sơ chế dược liệu sạch ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, NNPTNT, XD, TNMT, KHCN, Tân Thành

VPUBT

09 giờ Nghe b/c chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho bãi tại Tân Thành

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, XD, GTVT, Tân Thành

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo phương án thu hồi đất để phát triển NN ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, XD, KHCN, VPTU, Châu Đức, TPBR

VPUBT

10 giờ 30 Làm việc với Cty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Đc Quốc

BQLDAGT

BQLDACNGT, GTVT, KHĐT, TC, TNMT, XD, Bà Rịa, Châu Đức

VPUBT

Đi khảo sát tại thành phố Vũng Tàu

Đc Tịnh

TPVT

Theo kế hoạch

TPVT

08 giờ Dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh

Đc Thông

 

Theo thư mời

TPVT

Chiều

14 giờ Đi thị sát tuyến đưởng liên cảng Mỹ Xuân – Thị Vải

Đc Quốc

BQLDAGT KVCM-TV

BQLDAGT KVCM-TV, GTVT, XD, TNMT, KHĐT, Tân Thành

Tân Thành

14 giờ Nghe báo cáo Đề án dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, NV, TC, KHĐT, Ban VHXH, các huyện, thành phố

VPUBT