Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/10/2017 ĐẾN 06/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/10/2017 ĐẾN 06/10/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (02/10)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

09 giờ  Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

09 giờ Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án cảng

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, Thuế, Tân Thành

VPUBT

08 giờ Dự công bố quyết định nghỉ hưu của cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh

Đc Tịnh

Công an tỉnh

Theo thư mời

Công an tỉnh

Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh (cả ngày)

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

TPHCM

Chiều

14 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc  Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ Nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, các sở, ngành, Ban TCD, UBND các  huyện, thành phố.

VPUBT

Thứ Ba (03/10)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về tình hình KT-XH, QPAN, công tác XDĐ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Sở KHĐT

Theo Thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mũi Nghinh Phong, TPVT

Đc Quốc

Ban QLDA

DD&CN

Ban QLDACN DD&CN, Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, DL, VHTT, QS, BP, TPVT

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo vướng mắc việc chuyển đổi 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2, 4 để làm nhà ở xã hội

Đc Quốc

Sở Xây dựng

TPBR

Sở XD, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, TTPTQĐ, TPBR

VPUBT

08 giờ 30 Nghe b/c về thành lập Tổ tư vấn pháp luật của UBND Tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng hành chính

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, TP, Đoàn LS Tỉnh Ban TCD

VPUBT

08 giờ 30 Thông qua tờ trình của Sở Xây dựng về kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2018 - 2020

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, LĐTBXH, TP, BDT, MTTQ, NHCSXH, các huyện, thành phố

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo Đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, GTVT, TNMT, XD, KHĐT, TC, KHCN, BP, BQLDA – NN&PTNT, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Thông qua các tờ trình của Sở LĐTBXH và GDĐT:

1. Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ;

2. Đề án quản lý giáo dục thông minh;

3. Ban hành mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã;

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở LĐTBXH

 

Sở LĐTBXH, GDĐT, TTTT, NV, TC, TP, BVHXH, các H, TP

VPUBT

Thứ Tư (04/10)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

Chiều

14 giờ Đại hội Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp

Chủ tịch,

các PCT

 

Theo kế hoạch

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo giao khoán đất rừng sản xuất tại Công ty TNHH Lâm nghiệp

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TNMT, TP, CA, TTra, BNC, BDV, MTTQ, HND,

VPUBT

Thứ Năm (05/10)

Sáng

08 giờ 30 Làm việc với huyện Xuyên Mộc về tình hình KT - XH 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017

Đc Trình

UBND H. Xuyên Mộc

Các Sở, ban, Ngành, Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc

Xuyên Mộc

08 giờ 30 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình KT-XH, ANQP và công tác XDĐ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (cả ngày)

TTrUB

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

Theo thư mời

08 giờ 30 Dự khai mạc Hội nghị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đc Long

 

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

08 giờ Dự Hội nghị tổng kết 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý

Đc Tịnh

Trung tâm TGPL

Theo thư mời

TTHN

Chiều

14 giờ Thông qua các tờ trình của Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính

Đc Long

TTra tỉnh

Sở Tài chính

Theo thư mời

VPUBT

14 giờ Họp BCĐ thực hiện các chương trình MTQG nông thôn mới

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Thành viên BCĐ

VPUBT

14 giờ Tiếp công dân

 

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TP, TTra, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND

VPUBT

 

14 giờ 30 Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức các sở, ngành

Đc Thông

Sở Nội vụ

Thành viên hội đồng

VPUBT

Thứ sáu (06/10)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Xem xét việc giản tiến độ dự án KDL sinh thái biển Sông Lô;

2. Đề xuất việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng công trình do BTLBP làm chủ đầu tư;

3. Ban QLKCN báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp;

4. Nghe báo cáo góp ý báo cáo của Bộ TNMT về việc thu hút 10 loại hình dự án đầu tư dọc sông Thị Vải

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

Sở Xây dựng

 

 

Ban QLKCN

 

Sở TNMT

 

Sở KHĐT, TNMT, DL, XD, TC, Xuyên Mộc

Bộ TLBĐBP, Sở XD, Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, LĐTBXH, CAT, QS, BP, TPVT

Ban QLKCN, TNMT, CgT, XD, KHĐT

Sở TNMT, XD, BQLKCN, KHĐT, Tân Thành, PC49

VPUBT

08 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo về công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Nghe  báo cáo Chương trình Tết 2017 của Đài PTTH tỉnh

Đc Thông

Đài PTTH

Đài PTTH, Sở VHTT, TC, TTTT, CgT, KHĐT, BTGTU, các H, TP

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo kế hoạch tết 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao

Đc Thông

Sở VHTT

Sở VHTT, TC, TTTT, KHĐT, CgT, BTGTU, Đài PTTH, các H, TP

VPUBT