Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/10/2017 ĐẾN 20/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/10/2017 ĐẾN 20/10/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (16/10)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

Đi công tác đến hết ngày 28/10/2017

Đc Long

 

Theo kế hoạch

 

08 giờ 30 Nghe b/c giá đất tính tiền SDĐ dự án khu nhà ở  Decoimex mở rộng

Đc Quốc

Sở Tài chính

Sở TC, TNMT, Thuế, BKTNS, TPVT

VPUBT

09 giờ Nghe báo cáo các dự án cảng chậm triển khai và biện pháp xử lý

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở GTVT

Sở KHĐT, GTVT, TMNT, XD, TC, Ban QLKCN, Thuế, Tân Thành

VPUBT

10 giờ Nghe báo cáo việc hỗ trợ tạm ứng để thực hiện xây dựng một số công trình chính phục vụ việc di dời nhà máy xử lý chất thải Tân Thành

Đc Quốc

Sở TC

Sở TC, KHĐT, XD, Tổ công tác hỗ trợ di dời

VPUBT

Đi công tác tại Hà Nội (02 ngày)

Đc Tịnh

 

Theo kế hoạch

Hà Nội

08 giờ 30 Làm việc với Sở Tư pháp về quy chế phối hợp thực hiện việc công nhận quyền SDĐ

Đc Thông

Sở Tư pháp, Sở TNMT

Sở TP, TNMT, XD, NV, BTG, BDV, MTTQ, các H, TP

VPUBT

Chiều

 14 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi tại cụm công nghiệp Ngãi Giao

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, KHCN, Thuế, Châu Đức

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo việc giãn tiến độ thực hiện dự án Cảng thủy nội địa tổng hợp Trung Hiếu

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, XD, GTVT, Tân Thành

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo việc Công ty IZICO tiếp nhận 02 khu chế biến hải sản tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, NNPTNT, XD, TC, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Công ty IZICO

VPUBT

14 giờ Dự HN trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách năm 2002-2017

Đc Thông

NHCSXH

TTrTU, TTrHĐND, Đoàn ĐBQH, UBMT, 02 Đảng ủy khối, thành viên BĐD NHCSXH, các H, TP

VPUBT

Thứ Ba (17/10)

Sáng

08 giờ 30 Nghe báo cáo việc chuyển đổi công năng bến cảng Hoa Sen – Gemadept từ bến cảng tổng hợp, container thành bến cảng chuyên dùng xuất nhập LPG

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, KHĐT, BQLKCN, Beensg cảng LPG CM, Bến cảng container Tân Cảng CM, C/ty HyosungVN và Hoa Sen- Gemadept

VPUBT

09 giờ 30 họp Hội đồng quản lý Qũy bảo trì đường bộ

Đc Quốc

Sở GTVT

Thành viên Hội đồng quản lý Qũy theo QĐ 1305/QĐ-UBND

VPUBT

08 giờ Dự HN sơ kết thực hiện ĐA tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sỹ năm 2017 và trao huân chương của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đc Thông

 

Theo thư mời của Bộ TL QK 7

Theo thư mời

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, GTVT, TNMT, XD, KHĐT, TC, KHCN, BP, BQLDANN, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Tư (18/10)

Sáng

 

08 giờ 30 Làm việc với thành phố Vũng Tàu về tình hình KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và KH năm 2018

Đc Trình

TP Vũng Tàu

Các Sở, ban, ngành, Thành ủy, UBND TPVT

TP Vũng Tàu

08 giờ 30 Nghe báo cáo xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện NQ 07 về phát triển kinh tế trang trại

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, CTg, TP, TTTT, KHCN, NHNN, NHCSXH, HND, các H, TP

VPUBT

09 giờ 30 Nghe b/c việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng và quy định mức thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, TC, DL, Vườn QGCĐ

VPUBT

10 giờ Họp Hội đồng quản lý phát triển đất

Đc Quốc

Qũy Phát triển đất

Thành viên HĐQL Qũy, TBKS, Tổ giúp việc HĐQL Qũy, Qũy PT đất

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo vướng mắc tham gia tố tụng hành chính

Đc Tịnh

Sở TNMT

Sở TNMT, TP, TC, TTra, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, Ban QLRPH, Tân Thành, Ban TCD

VPUBT

08 giờ 30 Họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ KH&CN đối với đề tài nghiên cứu, dự án SX thử nghiệm - 2018

Đc Thông

Sở KHCN

Thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh

VPUBT

10 giờ Nghe phương án bàn giao quản lý, sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và hiện vật súng thần công

Đc Thông

Sở KHCN

Sở KHCN, VHTT, DL, BCHQS, TPVT, Bảo tàng tỉnh, Viện vũ khí-CN phía Nam, Cty CP Du lịch tỉnh

VPUBT

Chiều

14 giờ nghe báo cáo việc lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương

Đc Quốc

Ban QLKCN

Ban QLKCN, Sở KHĐT, thành viên Tổ xét chọn

VPUBT

15 giờ nghe báo cáo việc tách giấy chứng nhận quyền SDĐ

Đc Quốc

Ban QLKCN

Sở TNMT, Ban Quản lý KCN, Công ty IDICO, Công ty Posco VN

VPUBT

14 giờ 30 Giao ban Quý III Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm

Đc Thông

Sở Y tế

Thành viên Ban chỉ đạo

VPUBT

Thứ Năm (19/10)

Sáng

08 giờ 30 Dự HN thông báo nhanh kết quả Hội nghị  lần thứ 6 BCHTW Đảng

Chủ tịch,

các PCT

VPTU

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

09 giờ Dự HN Tổng kết thực hiện NQ Trung ương 3, Khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47 của BBT về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Đc Tịnh

Cảnh sát PCCC

Theo kế hoạch

TTHN

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị kế hoạch diễn tập 2017

Đc Trình

Công an tỉnh

Theo thư mời của Công an tỉnh

VPUBT

14 giờ Làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, QS, Đất Đỏ

VPUBT

15 giờ Làm việc với HTX nông nghiệp Lâm San về đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, XD, KHĐT, TC, TNMT, Châu Đức

VPUBT

14 giờ  Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, Sở TNMT, TP, GTVT, CAT, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, BPC, TPBR, Long Điền

VPUBT

Thứ Sáu (20/10)

Sáng

08 giờ Dự diễn tập KB-17

Đc Trình

Đc Tịnh

Công an tỉnh

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

08 giờ 30 Thông qua các tờ trình trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017:

1. Quy định chính sách hỗ trợ di dời các CS gây ô nhiễm nằm trong các khu DC, ĐT trên địa bàn tỉnh vào các khu, CCN; 

2. Các tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đc Quốc

 

 

Sở CgT

 

 

Sở NNPTNT

 

 

Sở CgT, TP, TNMT, TC, KHĐT, XD, BQLKCN, các Ban HĐND, các Huyện, thành phố

Sở NNPTNT, TP, TNMT, XD, TC, KHĐT, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Dự phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND tỉnh

Đc Thông

 

 

Theo thư mời của HĐND tỉnh

VPUBT

Chiều

14 giờ nghe báo cáo việc giao đất ở

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, TC, CThuế, XM

VPUBT

14 giờ 30 thông qua các tờ trình của Sở TNMT trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

Đc Quốc

Sở TNMT

Theo thư mời

VPUBT