Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/10/2017 ĐẾN 27/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/10/2017 ĐẾN 27/10/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (23/10)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Ban QLKCN b/c xin chủ trương đầu tư một số dự án tại khu CN Châu Đức;

2. Sở KHĐT báo cáo phương án đầu tư tu bổ, tôn tạo địa đạo Hắc Dịch, Tân Thành

Chủ tịch,

các PCT

 

Ban QLKCN

 

Sở KHĐT

 

Ban QLKCN, KHĐT, XD, TNMT, Châu Đức

Sở KHĐT, XD, TC, VHTT, TNMT, Tân Thành

VPUBT

Đi công tác đến hết tuần

Đc Long

 

Theo kế hoạch

 

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo chuẩn bị nội dung đối thoại và kết luận thanh tra

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ,

TTra

TTra, Sở NV, XD, BDV, MTTQ, VPTU, CAT, TNMT, NNPTNT, CCKL, BQLRPH, Tân Thành

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo các DAĐT thuộc lĩnh vực xây dựng, NN&PTNT, môi trường tại Côn Đảo

Đc Quốc

H. Côn Đảo

Sở KHĐT, XD, NNPTNT, TC, TNMT, KHCN, Ban KTNS, Côn Đảo

VPUBT

15 giờ 30 Nghe báo cáo triển khai DA cấp điện bằng nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo

Đc Quốc

Sở CgT

Cty Điện lực tỉnh

Sở CgT, KHĐT, TNMT, KHCN, NNPTNT, BTLQK7 (QS mời), QS, Tổng Cty Điện MN, Cty Điện lực

VPUBT

Thứ Ba (24/10)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe dự thảo b/c về đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

TTra tỉnh

 

Theo thư mời

 

VPUBT

08 giờ Tiếp, làm việc với Công ty Solar Universal Australia về dự án điện mặt trời

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TPVT

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo kết quả thanh tra đất đai, tiền thuế;

2. Nghe báo cáo tổng thể về các dự án đầu tư.

Chủ tịch,

các PCT

 

TTra tỉnh

 

Sở KHĐT

 

TTra, TP, TNMT, TC, KHĐT, XD, DL, Thuế, TPVT

Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, QS, NNPTNT, VQGCĐ, Côn Đảo

VPUBT

14 giờ Làm việc với Kiểm toán Nhà nước về thông báo dự thảo báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh BR-VT

Đc Quốc

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, KBNN, Thuế, HQ, YT, GDĐT, NNPTNT, GTVT, XD, NV, các Ban QLDA, các H, TP, các doanh nghiệp (Sở Tài chính mời)

VPUBT

Thứ Tư (25/10)

Sáng

08 giờ 30 Đối thoại với công dân

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Sở NV, TTra, BDV, MTTQ, XD, TNMT, NNPTNT, CAT, Tân Thành

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo điều chỉnh QĐ giao đất

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, KHĐT, Thuế, TPVT

VPUBT

14 giờ 30 Thông qua các tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại  kỳ họp 6, HĐND tỉnh - 2017

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TP, KHĐT, TC, Ban KTNS, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Làm việc với Đoàn công tác TTCP

Đc Tịnh

TTra tỉnh

TTra, TNMT, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, BPC, TPBR

VPUBT

14 giờ Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

Thành viên Hội đồng và Tổ chuyên viên

VPUBT

15 giờ Làm việc với Sở Tư pháp về quy chế phối hợp thực hiện việc công nhận quyền SDĐ

Đc Thông

Sở Tư Pháp

Sở TNMT

Sở TP, TNMT, XD, NV, BTG, BDV, MTTQ, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (26/10)

Sáng

08 giờ 30 Làm việc với TTrTU về việc thực hiện NQ 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ CCVC

Đc Trình

Sở Nội vụ

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai

Đc Quốc

Sở TNMT

Theo kế hoạch

Hà Nội

08 giờ 30 Nghe bc giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở TNMT

TTra, TNMT, TP, XD, NV, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND BPC, Tân Thành, Vũng Tàu

VPUBT

08 giờ 30 Họp BCĐ nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống con người

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, Thành viên BCĐ (QĐ số: 524-QĐ/TU)

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp TTrUB thông qua các tờ trình của các Sở: LĐTBXH,  Ban Dân tộc, Xây dựng VH&TT, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

Sở VHTT

Xây dựng

Ban Dân tộc

Sở LĐTBXH, VHTT, KHĐT, TC, XD, TP, Ban VHXH, Ban Dân tộc, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Sáu (27/10)

Sáng

08 giờ 30 Làm việc với thành phố Bà Rịa về tình hình KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và KH năm 2018

Đc Trình

TP Bà Rịa

Các Sở, ban, ngành, Thành ủy, UBND TP Bà Rịa

TP Bà Rịa

08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, KHCN, Thuế, Châu Đức

VPUBT

09 giờ Nghe báo cáo việc Công ty Izico tiếp nhận 02 khu chế biến hải sản tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, NNPTNT, XD, TC, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Cty Izico

VPUBT

Nghe báo cáo dự án nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, TNMT, XD, CVHHVT, BP, PC49, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với Sở VH&TT về các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (QĐ số: 24, KL số 23 và 33, các thiết chế văn hóa)

Đc Thông

Sở VHTT

Ban Lãnh đạo Sở VH&TT

VPUBT

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo việc hỗ trợ tạm ứng để thực hiện xây dựng một số công trình chính phục vụ việc di dời nhà máy xử lý chất thải Tân Thành

Đc Quốc

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, XD, Tổ công tác, QBVMT, QĐTPT, Cty Xanh Bảo Ngọc, NH Liên Việt, NHĐTPT (Cty mời)

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo địa điểm đầu tư dự án dịch vụ vận tải hành khách – hàng hóa Vũng Tàu - Cần Giơ

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, KHĐT, XD, TNMT, TC, QS, BP, TPVT

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo việc giao đất ở

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, TC, Thuế, Xuyên Mộc

VPUBT

14 giờ 30 Làm việc với Sở Y tế về các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (QĐ số: 24, KL số 23 và 33)

Đc Thông

Sở Y tế

Ban Lãnh đạo Sở Y tế

VPUBT

Thứ Bảy,

28/10

07 giờ Dự khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

Thành viên Hội đồng và Tổ chuyên viên

TPVT