Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/10/2017 ĐẾN 03/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/10/2017 ĐẾN 03/11/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (30/10)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Quốc

Đc Thông

Đc Tịnh

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo hoạt động 4 trại giống

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, TC, CTg, TP

VPUBT

09 giờ Nghe báo cáo KH tổ chức HN xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Sở XD, TNMT, TC, KHĐT, LĐTBXH, GTVT, Ban QLKCN, Thuế, Quỹ ĐTPT, các H, TP

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Ban Chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân"

Đc Thông

Sở KHĐT

Thành viên BCĐ, Sở KHĐT, TC, Đài PTTH, Tân Thành, TPVT, Ban QLTTHCCT

VPUBT

Thứ Ba (31/10)

Sáng

08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ,

Sở CgT,

Sở TNMT

Sở TP, CgT, NV, TNMT, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Họp giao ban các ngành kinh tế tỉnh để đánh giá tình hình thu NS, thu hút đầu tư, chuyển dịch kinh tế, khởi nghiệp năm 2017, kế hoạch năm 2018

Đc Long

 

Sở Tài chính

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

14 giờ Nghe b/c kiến nghị của Cty CP chế biến XNK thủy sản tỉnh

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, TP, Thuế, TTra, TPBR, Cty XNK Thủy sản

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với công ty Winwest

Đc Long

KHĐT, TC, XD, TNMT

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, Thuế,  KBNN, TTPTQĐ, TPVT

VPUBT

Thứ Tư (01/11)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đ Quốc

Đc Tịnh

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình, tác động có liên quan đến việc hủy bỏ QĐ số: 1184/QĐ-UBND, ngày 10/6/2014 về QH, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, DL, TC, GTVT, TP, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Họp Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

Theo thư mời

VPUBT

Chiều

14 giờ Làm việc với Kiểm toán nhà nước thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán NS địa phương năm 2016 tỉnh BR-VT

Đc Long

Sở Tài chính

Sở TC, KHĐT, KBNN, Thuế, HQ, YT, GDĐT, NNPTNT, GTVT, XD, NV, các Ban QLDA, các H, TP, các Doanh nghiệp (Sở Tài chính mời)

VPUBT

14 giờ 30 Thông qua các tờ trình của Sở GDĐT, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở GDĐT, Ban VHXH, TP, KHĐT, TC, XD, NV, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (02/11)

Sáng

 

08 giờ 30 Giao ban xây dựng cơ bản tháng 11/2017 và nghe báo cáo bổ sung danh mục dự án cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để xem xét bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, NNPTNT, QS, CA, các Ban QLDA cấp tỉnh, Busadco, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

Theo thư mời

VPUBT

07 giờ 30 Đi thăm các trường học tại Xuyên Mộc và Đất Đỏ

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

Theo thư mời

Chiều

14 giờ Tiếp Jica

Đc Long

Sở KHĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

14 giờ 30 Tiếp, làm việc với Văn phòng hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam về Dự án thu gom và xử lý nước thải Bà Rịa

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, XD, Thuế, TPBR, Busadco

VPUBT

14 giờ Tiếp công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Theo thư mời

VPUBT

Thứ Sáu (03/11)

Sáng

08 giờ Làm việc với huyện Châu Đức về tình hình KTXH 09 tháng đầu năm, kế hoạch 03 tháng cuối năm và nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

Đc Trình

H. Châu Đức

Các Sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức

H. Châu Đức

08 giờ 30 Nghe báo cáo về mỏ đá xây dựng Suối Ngọt tại huyện Tân Thành

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, XD, CTg, KHĐT, QS, TT

VPUBT

09 giờ Nghe báo cáo hoạt động của Đoàn  kiểm tra liên ngành về khoáng sản trên đất liền

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, CTg, GTVT, CA, QS, BP, các H, TP, thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2060

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở GTVT, CTg, TNMT, KHĐT, NV, LĐTBXH, BQLKCN, CAT, HQ, BQLDAGTCMTV, các H, TP

VPUBT

08 giờ 30 Giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC Quý III/2017

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Theo thư mời

VPUBT

08 giờ Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đc Thông

Sở KHĐT

Theo kế hoạch, Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn

TTHN

Chiều

14 giờ Nghe báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mũi Nghinh Phong, TPVT

Đc Quốc

BQLDACNDD&CN

Ban QLDACN DD&CN, Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, DL, VHTT, BCHQS, TPVT

VPUBT

14 giờ 30 Nghe b/c Đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu, XM

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, GTVT, TNMT, XD, KHĐT, TC, KHCN, BP, BQLDANNPTNT, các H, TP

VPUBT

14 giờ Giao ban công tác Văn phòng

Đc Hải

VPUBT

LĐ VP các Sở, Ngành, LĐ Văn phòng các H, TP, LĐ các Phòng CM, đơn vị trực thuộc VPUBT

VPUBT