Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 10/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 10/11/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (06/11)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Dự HN APEC tại Đà Nẵng (03 ngày)

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

TP. Đà Nẵng

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba (07/11)

Sáng

08 giờ Tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Long và Long Phước

Đc Trình

 

Theo kế hoạch số 59/KH-HĐND, Sở TNMT, GTVT, YT

TPBR

08 giờ 30 Nghe báo cáo kiến nghị của Cty chế biến XNK Thuỷ sản BR-VT

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, TP, TTra, Thuế, TPBR, Cty XNK Thủy sản, Văn phòng Đăng ký QSD đất

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo vướng mắc và đề xuất giải quyết thủ tục hành chính KDL Trùng Dương

Đc Long

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, TP, KHĐT, Thuế, Vũng Tàu

VPUBT

 08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi tại cụm công nghiệp Ngãi Giao

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, KHCN, Thuế, Châu Đức

VPUBT

09 giờ Nghe b/c chủ trương đầu tư dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng kết hợp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của C/ty Đông Trùng Hạ Thảo

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, XD, NNPTNT, XM

VPUBT

08 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

TP Bà Rịa

Theo kế hoạch

VPUBT

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri tại phường Long Toàn và Long Tâm

Đc Trình

 

- Theo kế hoạch số 59/KH-HĐND, Sở XD, NNPTNT, YT, TTra

TPBR

14 giờ Nghe báo cáo Kế hoạch Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018

Đc Long

Sở CThg

Sở CThg, TC, KHĐT, NNPTNT, LMHTX, HND, các huyện, TP

VPUBT

Thứ Tư (08/11)

Sáng

08 giờ Tiếp xúc cử tri tại phường Phước Hiệp và Phước Trung

Đc Trình

 

Theo kế hoạch số 59/KH-HĐND, Sở XD, TNMT, YT

TPBR

08 giờ 30 Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt quý IV/2017

Chủ tịch,

các PCT

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri tại phường Long Hương và Kim Dinh

Đc Trình

 

Theo kế hoạch số 59/KH-HĐND, Sở NNPTNT, Ban QLDACNCN

TPBR

14 giờ Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Long

Sở Nội vụ

Sở NV, KHĐT, GTVT, TC

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo trình tự thủ tục triển khai dự án xây dựng mới Tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Gia Hoét 1

Đc Quốc

BQLDA CNNNPTNT

BQLDA CNNNPTNT, Sở KHĐT, TC, CĐ, TTQLKTCTTL, đơn vị dự vấn (Ban mời)

VPUBT

14 giờ 30 Nghe báo cáo nội dung kiến nghị của ông Lâm Văn Đường

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, KHĐT, XD, TTra, BNC, TPVT

VPUBT

Thứ Năm (09/11)

Sáng

08 giờ Tiếp xúc cử tri tại phường Phước Nguyên, phước Hưng và xã Tân Hưng

Đc Trình

 

Theo kế hoạch số 59/KH-HĐND, Sở TNMT, YT

TPBR

08 giờ 30 Nghe b/c điều chỉnh dự án KDL

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, Xuyên Mộc

VPUBT

09 giờ 30 Nghe b/c dự án đầu tư KDL

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, NNPTNT, TPVT, Cty

VPUBT

10 giờ 30 Nghe nhà đầu tư báo cáo dự án KDL

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, Côn Đảo, VQGCĐ, Cty Long Tân SG

VPUBT

08 giờ 30 Thông qua kế hoạch thi tuyển, quy chế thi tuyển và phương án thiết kế dự án đầu tư xây dựng Trụ sở các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

Đc Quốc

Ban QLDA

DD&CN

BQLDACN DD&CN, Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, YT, CTg, KHCN, LĐTBXH, TP, NgV, LĐLĐ, TĐ, TTXTĐT, BTCD, BR

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết giao khoán đất rừng sản xuất

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Sở NNPTNT, TNMT, TTra, CAT, TP, XM, Cty Lâm nghiệp, BQLRPH, CCKL

VPUBT

08 giờ Dự Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới

Đc Thông

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

14 giờ Thông qua các tờ trình của Sở Du lịch và Sở Tài chính, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

Đc Long

Sở Du lịch

Sở Tài chính

Sở Du lịch, XD, TNMT, CgT, KHĐT, Ban KTNS, Sở TP, các huyện, thành phố

VPUBT

14 giờ Tiếp, làm việc với Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc về đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, VT, CĐ, QĐTPT, C/ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Sở KHĐT mời)

VPUBT

14 giờ 30 Họp HĐTĐ thông qua báo cáo đề xuất chủ trương ĐTDA Trụ sở làm việc Ban QLDT Côn Đảo

Đc Thông

Sở KHĐT

Thành viên HĐTĐ, Ban VHXH, Sở VHTT, Côn Đảo, Ban QLDT Côn Đảo

VPUBT

15 giờ Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 2017 – 2018

Đc Thông

Sở VHTT

Thành viên BTC

VPUBT

Thứ Sáu (10/11)

Sáng

08 giờ 30 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT, TC, NV, TTra

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ Hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Theo kế hoạch

TPVT

Chiều

14 giờ Bí thư Đảng ủy VPUBT gặp mặt công chức trẻ

Đc Hải

 

Đảng ủy VP, Công đoàn, Công chức trẻ

VPUBT