Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 25/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 25/11/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (20/11)

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

 

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu du lịch Đại Dương

Đc Long

Sở KHĐT

 

Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, TPVT, C/ty Đại Dương

VPUBT

08 giờ 30 Tiếp, làm việc với Công ty công nghệ mới Việt Nam (Vinetek) về dự án điện gió

Đc Quốc

Sở CTg

Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, Công ty Vinetek

VPUBT

Chiều

14 giờ Làm việc với Sở Tài chính về cân đối ngân sách

Đc Long

Sở Tài chính

Ban Lãnh đạo Sở Tài chính

VPUBT

15 giờ Nghe báo cáo việc xử lý tài sản trên đất của Cty XNK Thủy sản tại 460 Trương Công Định, TPVT

Đc Long

Sở Tài chính

C/ty Basefood

Sở TNMT, XD, KHĐT, TC, TPVT, Công ty Basefood

VPUBT

14 giờ Nghe báo cáo đầu tư dự án Viện bóng đá tại Đất Đỏ

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTT, DL, Đất Đỏ

VPUBT

15 giờ 30 Nghe chủ trương đầu tư dự án TT văn hóa thể thao tại thị trấn Long Hải

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTT, Thuế, Long Điền

VPUBT

Thứ Ba (21/11)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về tình hình KT-XH, ANQP và công tác XDĐ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

 

 

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe báo cáo việc thu hồi đất để đấu giá giai đoạn 2017 – 2020

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, TTPTQĐ, các huyện, thành phố

VPUBT

09 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện việc cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước và lập bản đồ khu vực cần bảo vệ của thượng nguồn 8 hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TNMT, NNPTNT, XD, TC, KHĐT, CĐ, ĐĐ, BR

VPUBT

08 giờ 30 làm việc Ban Giám đốc Sở Y tế tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đc Thông

Sở Y tế

Ban Giám đốc Sở YT

VPUBT

Chiều

14 giờ Tiếp, làm việc với Công ty TNHH Winwest Investment

Đc Trình

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TNMT, TC, XD, Thuế, TTPTQĐ, TPVT

VPUBT

14 giờ Nghe Sở KH&ĐT báo cáo danh mục các dự án XHH

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, YT, GDĐT, VHTT

VPUBT

Thứ Tư (22/11)

Sáng

08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

08 giờ 30 Nghe b/c tiến độ triển khai đầu tư XD dựng Khu trung tâm hành chính – chính trị thành phố VũngTàu

Đc Quốc

TPVT

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, TPVT

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

Đc Thông

TTra tỉnh

TTra, TNMT, XD, TP, TC, VHTT, BTCD, TPVT

VPUBT

09 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

Sở XD, TC, TNMT, TP, TTra, Thuế, TPVT, BTCD

VPUBT

Chiều

14 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình trường THCS Đất Đỏ

Đc Thông

Sở GDĐT

Đất Đỏ

Sở GDĐT, Đất Đỏ, Trường THCS Đất Đỏ, PHHS

VPUBT

Thứ Năm (23/11)

Sáng

08 giờ 30 Họp TTrUB Thông qua các tờ trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

VPTU, các Ban HĐND, Sở TP, KHĐT, TC, TNMT, XD, NNPTNT, DL, các huyện, thành phố

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình về một số dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

Sở KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, DL, các huyện, TP

VPUBT

08 giờ 30 Nghe báo cáo: Rà soát việc thực hiện Kết luận họp giao ban KNTC quý III và 9 tháng đầu năm 2017; Kết quả thực hiện các bản án hành chính

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

TTra, Sở TNMT, TP, CTHA, BNC, MTTQ, HND, VPTU,BPC, Long Điền, Tân Thành, Xuyên Mộc, TPBR, TPVT, BTCD

VPUBT

07 giờ 30 Dự Ngày hội Sữa học đường

Đc Thông

Sở GDĐT

Theo thư mời của Sở GDĐT

TPBR

09 giờ Làm việc với Cty CP Sữa VN

Đc Quốc

Sở GDĐT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

13 giờ 30 Ban TVTU đi thực địa một số điểm phức tạp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở TNMT

Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

15 giờ 30 Tiếp, làm việc với Cty Bia Heineken Việt Nam

Đc Trình

Đc Thông

 

Theo kế hoạch

VPUBT

14 giờ Nghe Ban Quản lý Trung tâm HC-CT tỉnh báo cáo tình hình hoạt động

Đc Long

Ban Quản lý TTHC-CT

Sở XD, TC, KHĐT, Ban QLTTHCCT, BQLDACNDD&CN

VPUBT

Thứ Sáu (24/11)

Sáng

08 giờ Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh  lần thứ 11 (cả ngày)

 Đc Trình

 

Theo thư mời của TTrHĐND tỉnh

VPUBT

08 giờ 30 Làm việc với UBND huyện Côn Đảo về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ KT-XH năm 2017

 Đc Long

Côn Đảo

Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT, GTVT, UBND huyện Côn Đảo

VPUBT

08 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

   Đc Tịnh

TTra

Theo kế hoạch

VPUBT

08 giờ 30 Nghe b/c tình hình xây dựng tại TPVT

   Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ

Sở XD, NV, TNMT, TPVT, NNPTNT, BDV, MTTQ, CAT, TPVT

VPUBT

Chiều

13 giờ 15 Dự Hội nghị sơ kết 03 năm phối hợp tuyên truyền biển, đảo (2015-2017) và sơ kết phối hợp quản lý nhà nước về biển, đảo năm 2017

Đc Tịnh

BĐBP

Theo thư mời (Hội trường Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân)

Xã Long Sơn TPVT

Thứ Bảy,

25/11

07 giờ 20 Dự Khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã

Đc Quốc

Sở Nội vụ

Theo kế hoạch (565, Trương Công Định, phuòng7, TP Vũng Tàu)

TP Vũng Tàu