Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11/2017 ĐẾN 02/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11/2017 ĐẾN 02/12/2017
 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (27/11)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở Tài chính

Sở Du lịch

Sở Nội vụ

Sở TNMT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Làm việc với Sở TNMT

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, NNPTNT (CCTY, CCTL, TTQLCTTL) PC 49, CĐ, TT ( P.TNMT, KTHT)

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua KH tổ chức Chương trình Caravan doanh nhân chủ để "báo chí cùng Doanh nghiệp chung tay "bảo vệ môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC,  VHTT, NNPTNT, TTTT, KHĐT, CTg, CAT, VCCIVT, XM, BQLKBTTNBCPB, Đài, Báo,

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo dự thảo tiêu chí di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi  trường ra khỏi khu dân cư, đô thị

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, XD, CgT, KHĐT, TP, NNPTNN, KHCN, các H, TP

VPUBT

- Đi công tác tại Hà Nội 02 ngày

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

- 08 giờ Dự Hội nghị toàn thể thành phố thông minh Bình Dương

Đc Thông

 

- Theo thư mời

Theo thư mời

Chiều

- 14 giờ Họp Tập thể UBND tỉnh nghe  báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Các Ủy viên UB, các sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Ba (28/11)

Sáng

 

- 08 giờ 30 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình KT-XH và công tác XDĐ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Tỉnh ủy

Theo kế hoạch

- 08 giờ Dự Mitting hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017"

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

TTHN

Chiều

- 16 giờ Tiếp Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đc Quốc

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, VHTT, DL, LHCTCHN

VPUBT

- 18 giờ Dự chiêu đãi Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đc Quốc

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, VHTT, DL, LHCTCHN

TPVT

- Đi công tác tại Thành phố Đà Nẵng

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch

TP Đà Nẵng

Thứ Tư (29/11)

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt NQ Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

Đc Trình

TTra tỉnh

Sở TNMT

 

- Thành viên UBND tỉnh, VPTU, các Ban HĐND, các Sở, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

- 10 giờ Làm việc với Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia

Đc Quốc

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đc Trình

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, NNPTNT

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức hội thảo xây dựng  chợ truyền thống đảm bảo VSATTP, văn minh hiện đại

Đc Long

Sở Công

thương

- Sở CgT, KHĐT, NNPTNT, YT, TC, KHCN, TNMT, XD, các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Họp BCĐ 09 thông qua phương án sắp xếp cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, NNPTNT, thành viên BCĐ 09 (QĐ số 1247, ngày 12/6/20150

VPUBT

Thứ Năm (30/11)

Sáng

 

- 08 giờ 30 Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, do Bộ Quốc phòng tổ chức

Đc Tịnh

BộCHQS

- BDVTU, BTCTU, BTGTU, MTTQ, CA, BP, NV, KHĐT, TC, LĐTBXH, TP, GDĐT, các H, TP

Bộ CHQS tỉnh

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh và một số sở ngành địa phương với Chỉ huy các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh

Đc Trình

 

Bộ CHQS

- Theo kế hoạch

Bộ CHQS

- 14 giờ Tiếp, làm việc với Ban lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, Đất Đỏ

VPUBT

- 14 giờ Tiếp, làm việc với Equip Vietnam Pte.Ltd về đầu tư điện mặt trời và điện gió

Đc Quốc

Sở CgT

- Sở CgT, KHĐT, NgV, XD, TNMT

VPUBT

- 15 giờ Tiếp, làm việc với Tổng Công ty cổ  phần Bưu chính Viettel về đầu tư khu vực cung cấp dịch vụ logistics

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, KHĐT, TNMT,  TCT cổ phần Bưu chính Viettel

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c kết quả thực hiện các bản án hành chính và báo cáo Tiếp công dân

Đc Tịnh

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, THA, VT, BR, LĐ, TT, XM

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch phân bổ kinh phí công nghệ thông tin năm 2018

Đc Thông

Sở TTTT

- Sở TTTT, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các huyện, TP

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh

Đc Thông

BHXH tỉnh

- BHXH, Sở LĐTBXH, YT, LĐLĐ, BQLKCN,

VPUBT

Thứ Sáu (01/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Thông

Sở KHĐT

Sở Xây dựng

Sở NNPTNT

Sở Y tế

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Họp Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra,

Sở NNPTNT

- TTra, NNPTNT, TNMT, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐ, BPC, TT, XM, Khu BTBCPB

VPUBT

- 07 giờ 45 Dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh lần thứ IV

Đc Thông

 

- Theo thư mời

Số 76 Trương Công Định, VT

Chiều

- 14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

TPVT

- Sở XD, TC, TNMT, TP, TTra,  BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐ, BPC, TPVT

VPUBT

Thứ Bảy,

02/12

- 08 giờ Gặp gỡ công chức trẻ với lãnh đạo tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

 

TTHN