Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/12/2017 ĐẾN 09/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/12/2017 ĐẾN 09/12/2017

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (04/12)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Sở Du lịch

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 và báo cáo giải trình nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NV, LĐTBXH, NNPTNT

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo giải trình nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, KHĐT, TC, NV, LĐTBXH, TPVT

VPUBT

- 15 giờ Xử lý khiếu kiện của người lao động

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, BQLKCN, BHXH, CAT, CTHADS

VPUBT

Thứ ba (05/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB nghe báo cáo việc xử lý các dự án chậm triển khai năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo giải trình nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6

Chủ tịch,

các PCT

Sở GDĐT

BHXH

Sở TNMT

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, DL, XD, GTVT, TNMT, NV, GDĐT, LĐTBXH, YT, BHXH, TPVT

VPUBT

- 10 giờ 30 Tiếp Đoàn công tác của thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản

Đc Long

Sở CgT,

Sở NgV

- TTrTU, CgT KHĐT, LĐTBXH, NgV, BQLKCN, VCCI, báo, đài

VPUBT

- 08 giờ Dự lễ khai trương sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh và Hội thảo khoa học "Xu hướng phát triển mô hình nông nghiệp thông minh 4.0"

Đc Thông

Sở KHCN

- Theo thư mời của Sở KHCN

TPBR

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB thông qua:

1. Chủ trương đầu tư các dự án trong khu công nghiệp

2. Xử lý kiến nghị của Công ty Hyundai Tân Phú về dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô tô Hyundai Tân Phú;

3. Chủ trương đầu tư dự án mở rộng quy mô SX sợi tại cụm công nghiệp Ngãi Giao

Chủ tịch,

các PCT

 

BQLKCN

 

BQLKCN

 

 

Sở KHĐT

 

 

- Ban QLKCN, Sở KHĐT, XD, KHCN, CgT, VT, CĐ, TT

- Ban QLKCN, Sở TNMT, XD, KHĐT, CTg, TP, Thuế, Tân Thành

 

- Sở KHĐT, CgT, XD, TNMT, KHCN, Thuế, Châu Đức

VPUBT

- 14 giờ 30 Tiếp, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, CgT, GTVT, YT, LĐTBXH, TNMT, BQLKCN, Thuế, HQ, Tân thành, VP Japan Desk, ĐL BTVT, Cty Busadco

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe b/c việc thi hành bản án

Đc Thông

Sở TNMT

- Sở TNMT, TTra, TP, BDV, BTG, BPC, BTCD

VPUBT

- 18 giờ Dự tiệc chiêu đãi Đoàn công tác thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản

Đc Tịnh

Sở CgT

- VPTU, VPHĐND, CgT, NgV, LĐTBXH, BQLKCN, Trường CĐ

TPVT

Thứ Tư (06/12)

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2017 các tỉnh, thành phô khu vực Đông Nam Bộ

Đc Trình

 

- Theo thư mời

TPVT

- 08 giờ 30 Nghe b/c phương án điều chỉnh QH để lập dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại đảo Gò Găng và đảo Long Sơn

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, CgT, NNPTNT, DL, GTVT, GDĐT, TPVT

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe b/c việc điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận QSDĐ

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, VPTU, Thuế, TPBR

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

TPVT

- TTra, XD, TNMT, TP, TC, BTCD, TPVT, VPTU, BNC, MTTQ, HND, VPHĐND, BPC

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT Cụm thi đua số 04 khu vực miền Trung Tây Nguyên, miền ĐNB năm 2017

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Theo thư mời

KS DIC Star

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Bộ NN&PTNT về tình hình triển khai Chỉ thị 689 và công điện số 732 của TTCP

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, thành viên Tổ công tác 689

VPUBT

Thứ

Năm, 07/12

- 08 giờ Dự Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của HĐND tỉnh

TTHN

Thứ

Sáu, 08/12