Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (11/12)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Sở Tài chính

Sở Xây dựng

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ Hội thảo "Phát triển Hợp tác xã và sơ kết Chỉ thị 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT

Đc Long

Sở KHĐT

- Theo kế hoạch

TPVT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Sở NNPTNT

Sở TNMT

- Sở NV, BDV, MTTQ, NNPTNT, TNMT, XD, QS, CA, Tân Thành

VPUBT

Thứ Ba (12/12)

Sáng

- 08 giờ Làm việc với huyện Tân Thành về tình hình, kết quả  KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đc Trình

Tân Thành

- Các Sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Tân Thành

Tân Thành

- 08 giờ 30 Giải quyết các kiến nghị tồn đọng của Hiệp hội DN Nhật Bản

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, TNMT, GTVT, CgT, BQLKCN, Japan Desk, C/ty ĐL, Budsaco, TT, CAH Tân Thành

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với C/ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, TP, Thuế, TPVT, Công ty Hóa dầu Long Sơn

VPUBT

- Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật thanh tra, Luật tiếp công dân (01 ngày)

Đc Tịnh

Thanh tra

Ban TCD

- Theo thư mời của Thanh tra Chính phủ

Hà Nội

- 09 giờ Thăm, làm việc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

Thư viện tỉnh

Chiều

- 14 giờ Gặp gỡ lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn với lãnh đạo tỉnh

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ nghe b/c chủ trương đầu tư dự án Cụm CN Tam Phước tại huyện Long Điền

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, LĐ

VPUBT

- 14 giờ 30 nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến, sản xuất viên nén gỗ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, CTg, KHCN, Châu Đức

VPUBT

- 15 giờ nghe báo cáo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, Sở KHĐT, thành viên Tổ xét chọn

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo thi hành Bản án hành chính

Đc Thông

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TP, NV, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, CTHADS, Xuyên Mộc

VPUBT

- 15 giờ Nghe b/c phê duyệt TKKT Bài trí thờ cúng các Anh hùng liệt sỹ tại ĐTCĐ

Đc Thông

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TC, VHTT, Côn Đảo

VPUBT

Thứ Tư (13/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Tịnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

Sở GTVT, Sở KHĐT

Công an tỉnh

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Nghe b/c  phương án giá thuê, thuê mua tại DA nhà ở xã hội và DA nhà ở xã hội cho LLVT thuộc Bộ CHQS tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, QS Côn Đảo,

VPUBT

- 09 giờ  Nghe báo cáo về khu đất Trường bắn Lam Sơn-Trường sỹ quan lục quân II

Đc Quốc

Sở TNMT

 - Sở TNMT, XD, QS, TT, CĐ, XM

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc hóa giá nhà

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, LĐTBXH, TC, TPVT

VPUBT

- 07 giờ 30 Tiếp công dân

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Nghe b/c phương án điều chỉnh QH để lập dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại đảo Gò Găng và đảo Long Sơn, TPVT

Đc Quốc

TPVT

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, GDĐT, NNPTNT, GTVT, DL, Thuế, TPVT

VPUBT

- 14 giờ 30 Triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình công cộng

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TC, KHĐT, XD, NNPTNT, TNMT, GTVT, DL, GDĐT, Ban VHXH, các H, TP

VPUBT

Thứ Năm (14/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Chủ trương đầu tư Dự án Phố đi bộ và Chợ đêm Vũng Tàu;

2. Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt Quân Dân Y chiến khu Đ- Miền ĐNB - 29

3. Chủ trương ĐTDA Trung tâm chẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao của C/ty An Phúc; Chủ trương và địa điểm đầu tư dự án bệnh viện Vạn Phúc tại TP Bà Rịa

Chủ tịch,

các PCT

 

TPVT

 

Sở Y tế

 

Sở KHĐT

 

 

- TPVT, KHĐT, TC, CgT, XD, GTVT, VHTT, DL, CAT

- Sở YT, BTGTU, TC,

 

- Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, YT, TPVT

 

VPUBT

- 08 giờ 30 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác ATGT

Đc Quốc

Ban ATGT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 08 giờ 30 Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TP, TC, BNC, VPTU, BPC,  MTTQ, HND, BTCD; TPVT, Phường 7-TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, Thuế, các Huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe b/c việc giãn tiến độ thực hiện DA

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, GTVT, Tân Thành

VPUBT

- 14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, TP, XD, BNC, MTTQ, VPTU, HND, TAND, VKS, CTHADS, BPC, Tân Thành, BR

VPUBT

- 14 giờ 30 Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, XD, TNMT, NNPTNT, CAT, QS, BDV, MTTQ, các H, TP

VPUBT

Thứ Sáu (15/12)

Sáng

- 08 giờ Làm việc với huyện Côn Đảo về tình hình KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đc Trình

Côn Đảo

- Theo kế hoạch

Côn Đảo

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

Đc Quốc

Sở TC

- Sở TC, TNMT, Thuế, các H, TP, Ban KTNS

VPUBT

- 09 giờ Nghe b/c việc điều chỉnh đơn giá thuê lại đất

Đc Quốc

Sở TC

- Sở TC, TNMT, TP, BQLKCN, Công ty IZICO, Công ty Đông Phương, Công ty Uy Việt

VPUBT

- 10 giờ Nghe b/c xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần trong KCN Cái Mép

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, Thuế, TT, Ban KTNS

VPUBT

- 08 giờ Tiếp Đoàn lưu học sinh Campuchia đến chào xã giao

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, GDĐT, VHTT, CAT, LHCTCHN, Đài PTTH

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết phong trào "toàn dân đoàn kết XDĐSVH" năm 2017

Đc Thông

Sở VHTT

- Theo thư mời của Sở VHTT

TTHN

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Giáo sư Ohno về Dự án "Sáng kiến phát triển kinh tế địa phương - PBEG" của Jica, Nhật Bản

Đc Long

Sở KHĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Bảy,

16/12

- 08 giờ Dự Hội thảo chia sẽ kinh nghiệp công tác giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị các tỉnh phía Nam lần thứ 3

Đc Thông

LHCTCHN

- Theo thư mời

TPVT