Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2017 ĐẾN 31/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2017 ĐẾN 31/12/2017

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (25/12)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Quốc

 

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ Dự Hội nghị về công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo

Đc Quốc

Công an tỉnh

- Theo thư mời

Hội trường CAT

- 07 giờ 30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc  triển khai công tác tư pháp năm 2018

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

- Theo thư mời của UBND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị Tổng kết công tác người cao tuổi năm 2017

Đc Thông

Ban ĐD Hội NCT tỉnh

- Theo thư mời của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

TPBR

Chiều

- 14 giờ TTrTU gặp gỡ các Đ/c nguyên Lãnh đạo tỉnh

Đc Trình,

Đc Long

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Xử lý vướng mắc về phương án đầu tư hạng mục cấp điện trong các DAĐT xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TC, CgT, BALDAGT BQLDA CMTV, C/ty Điện lực, các H, TP, BQLDATPVT,

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe b/c phương án giá NƠXH của chung cư dành cho CB, CS BCHQS tỉnh và nhà ở thu nhập thấp CĐ

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, LĐTBXH, KHĐT, QS, Vũng Tàu, Côn Đảo

VPUBT

- 15 giờ Giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, Thuế, các Huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện Lê Lợi

Đc Thông

BV Lê Lợi

- Sở YT, NV, TC, KHĐT, XD, BVLL

VPUBT

Thứ Ba (26/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Thành ủy Bà Rịa

TP Bà Rịa

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự án đầu tư

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, TPVT

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe b/c đề xuất thủ tục đầu tư

Đc Long

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TNMT, DL, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo:

1. Giải quyết vướng mắc phương án xử lý nền công trình đường Phước Hòa – Cái Mép, gói thầu số 27, xây lắp;

2. Vướng mắc mặt bằng thi công dự án đường Phước Hòa – Cái Mép

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, Ban QLDAGT KVCMTV, TT,  đơn vị tư  vấn (Sở GTVT mời), Công ty TBPM

VPUBT

- 09 giờ Họp BCĐ về sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối

VPUBT

- 07 giờ 30 Tiếp công dân giải quyết KN

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 giờ Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017-2018

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, KHĐT, CgT, TC, TTTT, VHTT, DL, BP, các đơn vị thuộc Sở YT, Báo, Đài

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH,

VHTT, TC,

Bộ CHQS,

CAT

- VPTU, Sở TC, LĐTBXH, VHTT, DL, CgT, GTVT, TTTT, NNPTNT, YT, BQLKCN, CA, QS, BP, PCCC, LĐLĐ, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Nghe các ngành b/c giải trình dự thảo kết luận KTNN về QL, sử dụng đất đô thị và các DA được giao đất, thuê đất

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, TP, KBNN, Thuế, Tân Thành, CCT các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Tiếp doanh nghiệp về việc đầu tư Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở TNMT

-Theo thư mời

VPUBT

Thứ Tư (27/12)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:

1. Tình hình thoái vốn tại Busadco;

2. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018;

 

 

3. Hỗ trợ kinh phí di dời cho Công ty cổ phần môi trường Xanh Bảo Ngọc

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

 

 

- Sở KHĐT, Ban CĐ cổ phần hóa

- Ban KTNS, Sở TC, TNMT, XD, KHĐT, GTVT, NNPTNT, DL, TP, Thuế, các huyện, thành phố

- Sở TC, KHĐT, TNMT, XD

VPUBT

- 08 giờ 30 Tiếp một số hộ dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, TP, XD, TC, CA, QS, BDV, BNC,  BPC, MTTQ, HND, VPTU, TPVT, xã Long Sơn

TPVT

- 08 giờ  Dự Chung kết, trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

Đc Long

Sở KHCN

- Theo thư mời của Sở Khoa học và Công nghệ

TPVT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017

Đc Thông

 

- Theo thư mời của UBMTTQVN tỉnh

HT UBMTTQ tỉnh

Chiều

- 14 giờ Làm việc với nhà đầu tư

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, TC, XD, Thuế, LĐTBXH

VPUBT

- 15 giờ Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã

Đc Quốc

Sở Nội vụ

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

- 14 giờ Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Đề án xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo kế hoạch

TTHN

- 14 giờ Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

- 15 giờ Dự họp bàn giải pháp chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Năm (28/12)

Sáng

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018 (1,5 ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

- LĐ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy viên UBND tỉnh, các huyện, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp BCĐ công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Tổng kết hoạt động BCĐ 364 và công tác phát triển Đảng viên năm 2017

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Sáu (29/12)

Sáng

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Theo thư mời của UBND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực XIII

Đc 2 Quốc

Sở TNMT

- Theo thư mời của UBND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Hội nghị TK công tác QCDCCS năm 2017 và nhiệm vụ  2018

Đc Thông

Ban Dân vận

- Theo thư mời của Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở

TTHN

Chiều

- 15 giờ Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị TK công tác dân vận 2017, triển khai phương hướng 2018

Đc Thông

Ban Dân vận

- Theo thư mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy

HT C1-TTHN

Thứ Bảy 30/12

- 09 giờ Dự Khai mạc giải đua thuyền buồm tỉnh mở rộng năm 2017

Đc Thông

Sở VH&TT

- Theo thư mời

Vịnh Marina, TP Vũng Tàu

Chủ Nhật

31/12

- 10 giờ Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật "Dấu ấn 2017 BR-VT"

Đc Thông

Đài PTTH

- Theo  kế hoạch

TPBR

- 19 giờ 30 Dự Chương trình nghệ thuật "Dấu ấn 2017 BR-VT"

Chủ tịch,

các PCT

Đài PTTH

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các Đoàn thể và các huyện, thành phố

TPBR