Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/01/2018 ĐẾN 05/01/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/01/2018 ĐẾN 05/01/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (01/01)

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

 

Thứ Ba (02/01)

Sáng

 - 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Thông

Sở TC, CgT,

VHTT, CAT,

KHĐT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 09 giờ Nghe b/c công tác chuẩn bị tổ chức HN triển khai công tác tư pháp-2018

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

- Sở TP, CTHADS, Hội luật gia, Đoàn luật sư

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng năm 2017

Đc Trình

BĐBP

- Theo thư mời của BĐBP

BĐBP

- 14 giờ Nghe báo cáo dự án đầu tư khách sạn

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, TPVT

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo đề xuất thủ tục đầu tư

Đc Long

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TNMT, DL, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Theo thư mời

Sở NPNTNT

- 14 giờ Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Nội vụ,

Sở KHĐT,

Ban TCD

- TTra, NV, TNMT, TP, KHĐT, TC, XD, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND,  BTCD, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, XD, TNMT, BDV, CAT, QS, MTTQ, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Tư (03/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở GTVT

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 07 giờ 30 Dự tiếp công dân

Đc Tịnh

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo một sốnội dung

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, XD, TNMT, TP, KĐĐT, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, BTCD, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định

Đc Thông

Sở VHTT

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Bà Rịa

Đc Trình

Thành uỷ

TPBR

- Theo thư mời

TPBR

- 14 giờ Nghe báo cáo vướng mắc việc tính tiền thuê đất

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, Thuế, Xuyên Mộc, CCT huyện XM

VPUBT

- 14 giờ Xử lý một số vướng mắc về phương án đầu tư hạng mục cấp điện trong các dự án ĐTXD trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TC, CgT, BQLDA CMTV, C/ty Điện lực, BALDACN GT Ban QLDAĐTXDTPVT

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, Thuế, các Huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo phương án giá nhà ở xã hội của chung cư dành cho cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và nhà ở thu nhập thấp huyện Côn Đảo

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, LĐTBXH, KHĐT, BT, Côn Đảo

VPUBT

- 14 giờ Làm việc BGĐ Sở TTTT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao

Đc Thông

Sở TTTT

- Ban giám đốc Sở TTTT

VPUBT

Thứ Năm (04/01)

Sáng

- 08 giờ Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2018 với chủ đề "Diễn đàn kinh tế BR-VT phát triển bền vững"

Đc Trình

Đc Long

Sở KHĐT

- Theo kế hoạch

TTHN

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHĐT, TC, KHCN, CgT, TNMT, XD, LĐTBXH, LMHTX, các huyện, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Chuẩn bị nội dung tiếp công dân

Đc Tịnh

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TP, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, Châu Đức

VPUBT

- 08 giờ 30  Họp Ban chỉ đạo ATVSTP

Đc Thông

Sở Y tế

Thành viên Ban chỉ đạo

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018;

 

2. Hỗ trợ kinh phí di dời cho Công ty cổ phần môi trường Xanh Bảo Ngọc

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

Sở Tài chính

 

- Sở TNMT, TC, XD, KHĐT, GTVT, NNPTNT, DL, TP, Thuế, các huyện, thành phố

- Sở TC, TNMT, KHĐT, XD

VPUBT

- 14 giờ Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 12

Đc Thông

VPHĐND

- Sở XD, GTVT, TC, NV, CAT, TPBR

VPUBT

Thứ Sáu (05/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh

Đc Trình

Công an tỉnh

- Theo thư mời

Công an tỉnh

- 08 giờ Dự Chung kết, trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017

Đc Long

Sở KHCN

- Theo thư mời của Sở KH&CN

TPVT

- 07 giờ 30 Làm việc với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 09 giờ Dự lễ động thổ địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại Cái Mép

Đc Quốc

Cục Hải quan tỉnh

- Theo thư mời

Huyện Tân Thành

- 08 giờ Tiếp công dân

Đc Tịnh

Sở TNMT,

TPVT

 

- TTra, TNMT, TP, XD, TC, CAT, QS, BDV, BNC, MTTQ, VPTU, BPC, HND, VPHĐND, VT, xã LS

Thành phố

Vũng Tàu

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến: quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và QĐ số 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc TW tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Đc Thông

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều