Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/01/2018 ĐẾN 12/01/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/01/2018 ĐẾN 12/01/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (08/01)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Quốc

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2018 của ngành tài chính

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, KBNN, Thuế, HQ, CTK, QĐTPT,  các huyện, thành phố

KBNN tỉnh

- 08 giờ Dự Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức

Đc Tịnh

Huyện ủy Châu Đức

- Theo kế hoạch

Châu Đức

- 09 giờ 30 Họp Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2018

Đc Thông

Sở GDĐT

- Thành viên BCĐ

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Đc Trình

Đc Quốc

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc của dự án Khai thác du lịch ven sông của Công ty Long Việt

Đc Long

Sở Xây dựng

- XD, TNMT, NNPTNT, GTVT, XD, CTg, DL, TP BR

VPUBT

- 14 giờ Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

- Theo kế hoạch

Sở Tư pháp

- 14 giờ Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14 của BBT về công tác người có công

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH,, TC, TNMT, XD, CA, QS, MTTQ, VPTU, các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo khai hội Văn hóa Du lịch -2018

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TC

VPUBT

Thứ Ba (09/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh năm 2017

Đc Trình

Công an tỉnh

- Theo kê hoạch

Công an tỉnh

- 08 giờ 30 Gặp gỡ người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN có vốn NN

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, CgT, NV, TNMT, XD, NNPTNT, GTVT, LĐTBXH DL,

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức buổi họp mặt Doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TC, BQLKCN, NgV, Trung tâm XTĐT

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự án Trang trại cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, NNPTNT, TNMT, XD, KHCN, Xuyên Mộc

VPUBT

- 09 giờ 30 Xử lý việc giao đất của Công ty cổ phần Phát triển nhà

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TP, TC, TPVT

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị TK công tác QS-QP  2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của QK7

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo thư mời

HT QK7

- 08 giờ Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở LĐTBXH

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

Sở LĐTBXH

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Hải

TTra tỉnh

 

- TTra, TNMT, NNPTNT, TC, XD, CA, QS, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, XM, CĐ

VPUBT

Chiều

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Đảng ủy Cảnh sát PCCC năm 2017

Đc Trình

CSPCCC

- Theo kế hoạch

CSPCCC

- 13 giờ 30 Dự Hội nghị TK năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của ngành HQ

Đc Long

Hải quan tỉnh

- Theo Kế hoạch

Số 16 Lê Lợi, TPVT

- 14 giờ  Xử lý các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Đc Quốc

NHNN chi

nhánh tỉnh

- Chi nhánh NHNN tỉnh và huyện, Sở TC, NNPTNN, các H, TP

VPUBT

- 15 giờ Nghe b/c việc hỗ trợ, di dời các hộ dân

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Dự Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Cục THADS năm 2017

Đc Tịnh

Cục THADS

- Theo kế hoạch

Cục THADS

- 14 giờ Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2017

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Theo kế hoạch

Sở Ngoại vụ

- 14 giờ Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh năm 2017

Đc Hải

 

- Theo thư mời

VPUBT

Thứ Tư (10/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa năm 2017

Đc Trình

Thành ủy Bà Rịa

- Theo kế hoạch

TPBR

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể ban TVHU Côn Đảo

Đc Long

Côn Đảo

- Ban TVHU Côn Đảo

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Cầu Phước An và các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, TC, XD, KHCN, BQLDA CMTV, Tân Thành

VPUBT

- 08 giờ Tiếp một số hộ dân

Đc Tịnh

Sở TNMT

TPVT

- Theo kế hoạch

TPVT

- 07 giờ 30 Dự khai mạc cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc năm 2018

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời

Trường Lê Quý Đôn

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đc Long

Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Theo kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương và thư mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất 2018;

2. Hỗ trợ kinh phí di dời

Chủ tịch,

các PCT

Sở Tài chính

- Sở TC, TNMT, KHĐT, XD, GTVT, NNPTNT, DL, Thuế các huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo vướng mắc việc nộp tiền gia hạn sử dụng đất dự án KDL sinh thái

Đc Long

Sở KHĐT

- TNMT, KHĐT, XD, DL, UBND huyện Xuyên Mộc, Công ty Cp Du lich sinh thái Biển Xanh

VPUBT

- 15 giờ Xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KKĐT, TNMT, XD, DL, thành phố Vũng Tàu

VPUBT

- 14 giờ Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Đc Thông

Sở VHTT

- Theo kế hoạch

Sở VH&TT

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2017

TTrUB

 

- Theo thư mời

HTB-TTHN

 

Thứ Năm (11/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Châu Đức,

TTra tỉnh,

NNPTNT

- TTra, XD, TNMT, TP, BNC, UBKT, VPTU, BPC, Châu Đức, Xuyên Mộc, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Đc Long

Đảng ủy

Khối DN

- Theo kế hoạch

Văn phòng

ĐUKDN

- 08 giờ 30 Dự giao ban phát triển Nông Nghiệp - Nông lâm – Nông Thôn, Đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Theo thư mơi của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo kế hoạch

Sở GDĐT

Chiều

- 14 giờ Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Đc Trình

Bộ CHQS

- Bộ CHQS, CA, BP, KHĐT, TC, các huyện, thành phố

Bộ CHQS

- 15 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

 

- Sở TNMT, TC, CgT, XD, TPVT

 

VPUBT

- 14 giờ Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2017

Đc Long

Sở Nội vụ

- theo kế hoạch

Sở Nội vụ

- 14 giờ Nghe báo cáo xử lý kiến nghị của Nhà thầu

Đc Quốc

Sở KHĐT,

Busadco

- Sở KHĐT, XD, TC, C/ty Busadco, TTQL các KXLCT (Sở XD mời)

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đản trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo

Đc Tịnh

Công an tỉnh

- Theo kế hoạch

Công an tỉnh

Thứ Sáu (12/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 của Sở Tài chính

Đc Long

Sở Tài chính

- Theo thư mời

Sở Tài chính

- 13 giờ 30 Dự Tổng kết ngành tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT

Đc Quốc

Sở TNMT

- Theo thư mời của Sở TN&MT

 

TTHN

- 14 giờ Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đc Thông

Trường Chính trị

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU