Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/2018 ĐẾN 19/01/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/2018 ĐẾN 19/01/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (15/01)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Chủ trương đầu tư các dự án trong khu công nghiệp;

2. Nghe báo cáo phương án, giá trị hỗ trợ cụ thể cho Công ty Baseafood;

3. Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt Quân dân y chiến khu Đ lần thứ 29;

4. Kinh phí hỗ trợ tặng thưởng huân chương Độc lập đối với gia đình liệt sỹ

Chủ tịch,

các PCT

 

BQLKCN

 

Sở TNMT

TPVT

Sở Y tế

 

Sở LĐTBXH

 

- Ban QLKCN, TNMT, KHĐT, KHCN, XD, CgT, Tân Thành

- Sở TNMT, TC, CgT, XD, TPVT

 

- Sở YT, TC, KHĐT

 

- Sở LĐTBXH, TC, NV

VPUBT

- 10 giờ tiếp, làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về quản lý, xử lý bụi lò

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, KHĐT,  GTVT, Ban Quản lý KCN, Tân Thành

VPUBT

- 08 giờ Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

- Theo kế hoạch

TTHN

Chiều

- 14 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Quốc

Sở TNMT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe báo cáo dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ số 12 của BCHTW Đảng về cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Đc Long

Sở KHĐT

- Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, BTCTU, UBKT, ĐUKCQ, LĐLĐ, GĐ sở NgV

VPUBT

Thứ Ba (16/01)

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị Đảng ủy QS tỉnh phiên cuối năm 2017 và Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2017

Đc Trình

Bộ CHQS

tỉnh

- Theo thư mời của Bộ CHQS

Bộ CHQS tỉnh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo đề xuất giải quyết cho thuê đất  bổ sung mở rộng dự án bến thuyền du lịch

Đc Long

Sở TNMT

BQLKCN

- Sở TNMT, BQLKCN, XD, GTVT, DL, TPVT, Cty Việt Séc

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo chỉ thị về công tác bảo vệ môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, DL, NV, TTTT, GTVT, YT, TP, XD, KHCN, NNPTNT, CgT, CAT, các H, TP,

VPUBT

- 09 giờ 30 Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 32, ngày 12/4/2017 về thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, NNPTNT, XD, TC, CAT, BQLKCN, các huyện, thành phố

VPUBT

- 08 giờ Dự HN trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- Theo kế hoạch

TPVT

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Sở GDĐT

Sở GDĐT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe Sở TC báo cáo:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất 2018;

2. Hỗ trợ kinh phí di dời cho công ty môi trường Xanh bảo ngọc

Chủ tịch,

các PCT

Sở Tài chính

- Sở TC, TNMT, KHĐT, XD, GTVT, NNPTNT, DL, Thuế các huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Du lịch

Đc Long

Sở Du lịch

- Theo thư mời của Sở Du lịch

Sở Du lịch

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đc Thông

Ban TGTU

- Theo thư mời

TTHN

Thứ Tư (17/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở KHĐT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 07 giờ 30 Tiếp công ty TNHH thép TUNGHO Việt Nam

Đc Quốc

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Cầu Phước An và các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, TC, XD, KHCN, Ban ALDA CMTV, TThành

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo thực hiện các dự án ODA và các dự án sử dụng vốn ngân sách do Công ty Busadco làm chủ đầu tư

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TC, Thuế, Ban ALDA DDCN, VT, BR, TT, LĐ

VPUBT

- 10 giờ Xử lý kiến nghị của Nhà thầu Alpha

Đc Quốc

Sở KHĐT,

Busadco

- Sở KHĐT, XD, TC, C/ty Busadco, TTQL các KXLCT (Sở XD mời)

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở TNMT,

TTra tỉnh

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội năm 2018

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo việc điều chỉnh dự án đầu tư khu du lịch suối nước nóng

Đc Long

Sở KHĐT,

Sở TNMT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, XM

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo Khu du lịch nghỉ dưỡng

Đc Long

Sở Xây dựng

Sở KHĐT

- Sở XD, KHĐT, DL, TNMT, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Tổng kết công tác ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đc Quốc

Ban ATGT

- Thành viên ban ATGT tỉnh, các huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c thực hiện kết luận thanh tra

Đc Thông

TTra,

Đài PTTH,

TPVT

- TTra, Đài PTTH, TPVT, Sở NV, TNMT, XD, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC,TPVT

VPUBT

Thứ Năm (18/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh Nghe b/c phương án đạt giải cuộc thi ý tưởng quốc tế QH tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Nam, TPBR

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, GTVT, DL, TPBR

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017

Đc Long

Sở KHĐT

- theo kế hoạch

Sở KHĐT

- 08 giờ 30 Dư Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đc Tịnh

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo về biên chế và thi tuyển, điều chuyển giáo viên

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở Nội vụ

- Sở GDĐT, NV, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh năm 2017

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

Thứ Sáu (19/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua QH  Khu đô thị Gò Găng, xã Long Sơn, TPVT

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

- Sở XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, GTVT, DL, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo thanh tra tỉnh năm 2017

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- Theo thư mời của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

- 08 giờ 30 Dự Tổng kết  năm 2017 của Ban Đại diện HĐQT - NHCSXH tỉnh

Đc Thông

NHCSXH

- Theo thư mời của NHCSXH tỉnh

NHCSXH

Chiều

- 13 giờ 30 Hội nghị CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh năm 2018

 

Đc Hải

- Cán bộ, công chức, viên chức văn phòng

VPUBT