Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/01/2018 ĐẾN 27/01/2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/01/2018 ĐẾN 27/01/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (22/01)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

ĐcQuốc

Sở TNMT

Sở NNPTNT

Ban quản lý

TTHCCT

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Dự Lễ khánh thành Cảng Quốc tế Thị Vải

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của C/ty TNHH cảng Quốc tế Thị Vải

Cảng Quốc tế  Thị Vải, TT

- 08 giờ Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Cảnh sát PCCC tỉnh

Đc Tịnh

 

 

CS PCCC

 

 

- Theo thư mời của cảnh sát PCCC

TPVT

- Đi công tác tại Hà Nội (03 ngày)

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức họp mặt Doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất năm 2018

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, XD, CgT, NgV, NNPTNT, BQLKCN, Thuế, Đài PTTH, TT Xúc tiến đầu tư

VPUBT

Thứ Ba (23/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Tiếp Doanh nghiệp

Đc Trình

 

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ Họp BTC cuộc thi ý tưởng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

VPUBT

- 09 giờ Dự lễ khởi công Nhà máy xử lý bụi lò KCN Phú Mỹ 3

Đc Quốc

 

- Theo thư mời

KCN chuyên

Sâu Phú Mỹ 3

- 11 giờ Tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 07 giờ 30 Tiếp công dân

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị triển khai công tác chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện NQ 6 về Chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới;

2. Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 07 của TU về phát triển kinh tế trang trại.

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

 

Sở NNPTNT

 

- Sở TNMT, NNPTNT, XD, KHĐT, GTVT, DL, YT, GDĐT, VHTT, LĐTBXH, các huyện, thành phố

 

- Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, CgT, DL, các H, TP

VPUBT

- 15 giờ 30 Tiếp tập đoàn Delta

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Tư (24/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo dự án nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển của C/ty Hoàng Minh

2. Kế hoạch và CTHĐ thực hiện Chỉ thị 13 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL, BV, phát triển rừng"

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở GTVT

 

 

Sở NNPTNT

 

- Sở NNPTNT, KHCN, TNMT, KHĐT, NV, CgT, TC

 

- Sở NNPTNT, KHCN, TNMT, KHĐT, NV, CgT, TC,

VPUBT

- 08 giờ Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương

Đc Long

Sở CgT

- Theo kế hoạch

TTHN

- 08 giờ Tiếp C/ty TNHH Posco SS Vina đến chào tạm biệt và chào xã giao

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời

TTHN tỉnh

Chiều

- 14 giờ Giao ban phát triển du lịch và nghe báo cáo chính sách cho thuê đất của tỉnh đối với các dự án du lịch và định hướng về chủ trương chính sách chung giai đoạn 2017-2021

Đc Long

 

Sở TNMT

Sở TC

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe b/c việc hỗ trợ, di dời các hộ dân

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TC, TPVT

VPUBT

- 14 giờ 30 Xử lý việc giao đất của Công ty Cổ phần Phát triển nhà

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TP, TC, TPVT

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo khảo sát giá đất nhà nước tính bồi thường trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

Sở TC

- Sở TNMT, TC, TP, DL, CgT, Thuế, các Huyện, TP

VPUBT

- 14 giờ HN sơ kết thực hiện Chỉ thị số 46 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với XD cốt cán trên địa bàn tỉnh"

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Thứ Năm (25/01)

Sáng

- 08 giờ Dự Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Công an tỉnh

Đc Trình

Công an tỉnh

- Theo thư mời của Công an tỉnh

HT CAT

- 08 giờ Thăm hỏi, tặng quà các cá nhân tròn 100 tuổi

Đc Long

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, TĐ, HCCB,VHTT

TP Vũng Tàu

- 08 giờ Thăm hỏi, tặng quà các cá nhân tròn 100 tuổi

Đc Quốc

Sở LĐTBXH

- HLHPN, MTTQ, BDT, LĐTBXH

Huyện Tân

Thành

- 08 giờ Thăm hỏi, tặng quà các cá nhân tròn 100 tuổi

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Ban DVTU, TĐ, HCCB, PN, LĐTBXH

Huyện Châu

Đức

- 08 giờ Thăm hỏi, tặng quà các cá nhân tròn 100 tuổi

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, MTTQ, HND, GDĐT,

TP Vũng Tàu

- 09 giờ 30 dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt  - Nga tỉnh BR-VT

Đc Thông

LHCTCHN

- Theo thư mời

KS REX

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Danh mục các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến 2020;

2. Chủ trương và địa điểm đầu tư dự án bệnh viện Vạn Phúc tại Long Hương, TPBR và Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao của Công ty An Phúc

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

 

- SKHĐT, TNMT, YT, TC, XD, GDĐT, VHTT, các huyện, TP

- SKHĐT, TNMT, YT, TC, XD, TPBR, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo điều chỉnh ga đường sắt vào cảng CMTV trên đường 965 ra khỏi vị trí Công ty Hyosung

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, XD, TNMT, BQLKCN, Tổng công ty XD Sài Gòn, Tedi South, Công ty Hyosung

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo lập Trung tâm chuyên ngành kiểm định hàng hóa cảng Cái Mép – Thị Vải

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, HQ, NNPTNT, KHCN,  YT, CCBVTV, CCTCĐLCL, CCTY, Viện YTCC, C/ty Intertek 

VPUBT

- 15 giờ Xử lý việc sử dụng riêng  đường nội khu tại khu Bắc KCN Cái Mép

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, BQLKCN, TT, Doanh nghiệp

VPUBT

Thứ Sáu (26/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu Phước An và các dự án theo hình thức PPP;

2. Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 08 của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

 

Sở GTVT

 

- Sở KHĐT, TNMT, GTVT, XD

 

 

- Sở GTVT, KHĐT, CA, QS, BP, CVHHVT,

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, BTCD, TPVT, P.4-TPVT,

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Tổng kết các hoạt động của Liên đoàn lao động tỉnh năm 2017

Đc Thông

 

- Theo thư mời của LĐLĐ tỉnh

TTHN

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch hành động thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHCN, TNMT, KHĐT, NV, CgT, TC

VPUBT

- 15 giờ Nghe b/c chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y cấp xã

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, TP, NV, TC, Ban KTNS, các Huyện, TP

VPUBT

- 15 giờ 30 Nghe b/c đầu tư dự án đường Nguyễn Phong Sắc theo hình thức PPP

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, XD, TC, Ban QLDA CNGT, TPVT

VPUBT

Thứ Bảy, 27/01

- 15 giờ Dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh BR-VT lần thứ X

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo kế hoạch

Sân VĐ Bàu Thành, H.LĐ