Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/4/2018 ĐẾN 07/4/2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/4/2018 ĐẾN 07/4/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (02/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở Xây dựng

Sở GTVT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Thông qua quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-danh lam thắng cảnh tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TP, XD, NV, TNMT, TC, KHĐT, DL, GDĐT, Ban VHXH-HĐND, các huyện, TP.

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn giai đoạn 2018-2020

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, DL, CT, KHĐT, TC, NN, LĐTBXH, QS, HHDL, các Hội: Nhà báo, KHLS, Nghề cá, các H, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

Các PCT

Sở Nội vụ

- Các Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

Thứ Ba (03/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp xem xét cho ý kiến về Đề án tinh giảm biên chế các cơ quan hành chính tỉnh theo kế hoạch thực hiện NQ 39 của BCT

Đc Trình

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ đổi mới sự nghiệp công lập (CV 807/STC ngày 06/3/2018)

Đc Long

Sở TC

- Sở TC, KHĐT, NV, các Sở, ngành

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở TC, CTg, NgV, NV, TP, BCHQS, BCHBP, VT, LĐ, ĐĐ, XM

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới cùng dân tộc thiểu số

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở KHĐT, NNPTNT, TNMT, XD, LĐTBXH, TC, KHCN, NV, VHTT, YT, GDĐT, CgT, QS, BP, BR, CĐ, LĐ, ĐĐ, XM

VPUBT

- 10 giờ 30 Giải quyết một số khó khăn trong công tác giải tỏa tàu cá tại khu vực từ Cửa Lấp đến Sao Mai, TPVT

Đc Quốc

TPVT

- Các Sở: NNPTNT, TNMT, GTVT, TC, BP, Cảng vụ VT, TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, quý I và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT, TC, NV, TTra

- Thành viên UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương

VPUBT

Thứ Tư (04/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:

1. Nghe báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017 – 2020;

2. Nghe báo cáo việc hỗ trợ kinh phí di dời nhà máy xử lý chất thải Tân Thành của Cty Xanh Bảo Ngọc;

3. Nghe báo cáo dự án SX năng lượng tái tạo từ lốp xe phế thải tại KCN Phú Mỹ 1

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Xây dựng

 

Quỹ ĐTPT

 

 

Sở TNMT

 

- Sở XD, KHĐT, TNMT, TC, Thuế, các huyện, thành phố

- Sở TC, KHĐT, TNMT, XD, Quỹ ĐTPT, Quỹ BVMT, Tân Thành

 

- Sở TNMT, XD, KHĐT, CgT, BQLKCN, Tân Thành

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo PA chuyển đổi thí điểm mô hình QLKD và khai thác chợ Ngãi Giao, huyện Châu Đức và các chợ thực hiện thí điểm theo QĐ số 3537

Đc Long

Sở CTg

- Sở CgT, KHĐT, NV, TC, TNMT, XD, LĐTBXH, Thuế, các huyện Châu Đức, Tân Thành, Đất Đỏ Xuyên Mộc, Vũng Tàu

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo rà soát dự án TTTM Thái dương thành phố Vũng Tàu

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, CTg, KHĐT, XD, Thuế Vũng Tàu

VPUBT

- 07 giờ 30 Dự hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân trong công tác hiến máu nhân đạo

Đc Quốc

Hội CTĐ

- Theo thư mời

TPVT

- 08 giờ Đi công tác tại Hà Nội 02 ngày

Đc Thông

 

- Theo thư mời

Hà Nội

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo đánh giá công tác thu thuế năm 2017, giải pháp năm 2018

Đc Long

Sở Tài chính

Cục Thuế

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án xây dựng xưởng sản xuất gia công cơ khí tại huyện Tân Thành

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, CTg, BQLKCN,  Tân Thành

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Châu Pha

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, CTg, XD, KHCN, TNMT, Tân Thành

VPUBT

- 15 giờ Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đc Quốc

Bộ CHQS

- Bộ CHQS, KHĐT, TC, XD, Côn Đảo

VPUBT

Thứ Năm (05/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban TVTU  (cả ngày):

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Thông qua Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, NNPTNT, CgT, TP,KHCN, XD, KHĐT, CAT, các Huyện, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường năm 2018

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, KHCN, XD, Ban QLKCN, PC49, các H, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo vị trí thành lập Trung tâm kiểm tra hàng hóa chuyên ngành tập trung tại Cái Mép – Thị Vải

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, NNPTNT, YT, VHTT, Ban QLKCN, Cục Hải quan, Chi cục Thú y, CCTCĐLCL (Sở KHCN)

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả xử lý đối với các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải, huyện Tân Thành

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT,  KHĐT, TP, Tân Thành, UBND xã Tân Hải (huyện Tân Thành mời)

VPUBT

Thứ Sáu (06/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự HN giao ban nghiệp vụ Quân báo-Trinh sát toàn quân Quý I/2018

Đc Trình

Bộ CHQS

- Theo thư mời

Bộ CHQS

- 08 giờ Dự HN kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển khởi nghiệp tỉnh BR-VT

Đc Long

Sở KHCN

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp khởi nghiệp

TTHN

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả đề án tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên và môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

- Ban KTNS, Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, KHCN, XD, BQLKCN, các H, TP, đơn vị tư vấn (Sở TNMT mời)

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung QH khoáng sản

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, CTg, các H, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua CTHĐ của TU và KH của UBND tỉnh thực hiện NQ 36

Đc Thông

Sở TTTT

- Sở TTTT, các Sở, ngành của tỉnh, các huyện, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, TP, KHĐT, NNPTNT, XD, TTPTQĐ, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo GQKN về quyết định thuyên chuyển công tác tại trường mầm non Long Tân, H. Đất Đỏ của bà Nguyễn Thị Hữu Lập và việc tặng thưởng Huy chương cho cha bà Nguyễn Thị Yên, ngụ tại Vũng Tàu

Đc Thông

Sở GDĐT

Sở Nội vụ

- TTra, NV, TP, GDĐT, BNC, VPTU, VPHĐND, BPC, Long Điền, Vũng Tàu

VPUBT

Sáng thứ

Bảy(07/4)

- 08 giờ Dự Họp mặt truyền thống kháng chiến An ninh Bà Rịa – Long Khánh

Đc Tịnh

BLLTTKC BR-LK

- Theo thư mời

Công an tỉnh

- 08 giờ Dự họp mặt truyền thống Quân dân y – chiến khu D lần thứ 29

Đc Thông

Sở Y tế

- Theo thư mời

Nhà hàng Mỹ Cảnh II